Tiện ích

FULL PAGE VIEW

 

Chính Trị

nhiệm vụ của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Uyên Vũ 11/04/20 02:51:04

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đây là...

quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên

Quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên nên biết

Uyên Vũ 11/04/20 09:02:04

Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chính là những thanh niên có chung mục đích tiến lên, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và...

nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ

Nhiệm vụ của phó bí thư chi bộ cần thực hiện

Uyên Vũ 11/04/20 08:03:04

Có lẽ không ai trong chúng ta còn xa lạ với cụm từ Phó Bí thư chi bộ. Nhất là đối với các bạn đang nằm trong đội ngũ của...

quyền chủ tịch nước

Quyền chủ tịch nước là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của quyền chủ tịch nước

Uyên Vũ 11/04/20 05:04:04

Chủ tịch nước là người đứng đầu của một đất nước, đồng thời đây cũng là người có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến đất nước, dân...

trạm y tế xã

Chức năng nhiệm vụ của trạm y tế là gì?

Uyên Vũ 10/04/20 09:52:04

Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật thì y tế cũng đã không ngừng phát triển và vươn lên đạt được nhiều thành tựu...

hội cựu chiến binh

Những bước phát triển nổi bật của hội cựu chiến binh với đất nước hiện nay

Uyên Vũ 06/04/20 04:50:04

Được biết đến là những người có công lao to lớn nhất đối với sự nghiệp giải phóng đất nước, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ...

chức năng nhiệm vụ của ubnd cấp xã

Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã là gì?

Uyên Vũ 06/04/20 04:07:04

Hiện nay, việc phân cấp hành chính ở nước ta bao gồm hai cấp là Trung ương và Địa phương. Trong đó ở Địa phương được chia thành 3 cấp...

Công tác Xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng bao gồm những nội dung và nhiệm vụ gì?

Uyên Vũ 06/04/20 04:01:04

Ở thời kỳ đổi mới phát triển đất nước như hiện nay, công tác xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan trọng then chốt của dân tộc. Nó...

bna kiểm soát công ty

Ban kiểm soát là gì? Quyền hạn và nghĩa vụ?

Uyên Vũ 06/04/20 03:46:04

Để một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì bắt buộc nên thành lập ban kiểm soát. Nhưng bạn có biết “ban kiểm soát là gì?” hay “nhiệm vụ quyền...

nhiệm vụ của công đoàn

Nhiệm vụ của công đoàn là gì?

Uyên Vũ 06/04/20 03:41:04

Người lao động hoặc công nhân sẽ tham gia công đoàn tại đơn vị mình đang công tác hoặc làm việc. Đây là tổ chức chính trị – xã hội...