Mẫ phiên bản kiểm điểm đảng viên  hay nhất mà Cửa Hàng chúng tôi chia sẻ tại chỗ này dành cho những thành viên tổ chức trong nước xét duyệt nhận định hạnh kiểm những đảng viên xong xuôi chưa tốt trọng trách đề ra. Cùng big xem thêm phiên bản kiểm điểm đảng viên sau phía trên nhé.

 

Mẫu cách viết phiên bản kiểm điểm đảng viên hay nhất 

Thời điểm ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kiểu cách viết mẫu viết phiên bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2019

mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất 2019

Nội dung viết mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2019

Cách viết phiên bản kiểm điểm Đảng viên

I. Yêu cầu Đảng viên
1. Làm phiên bản kiểm điểm thành viên theo như đúng mẫu mới.
2. Đánh máy – (Đảng viên làm phiên bản kiểm điểm ko sao chép của nhau).
3. Nộp 2 phiên bản và nhận xét đảng viên nơi cư trú.
II. Hướng dẫn xếp loại: Viết phiên bản kiểm điểm
Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.
1. Xếp loại chất lượng sản phẩm Đảng viên
 Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, xong xuôi xuất sắc trọng trách.
 Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, xong xuôi tốt trọng trách.
 Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, xong xuôi trọng trách.
 Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc ko xong xuôi trọng trách.
2. Xếp loại chất lượng sản phẩm cán bộ, công chức (gồm 4 mức) khi đối chiếu với chi bộ cơ quan và những chi bộ trường học.
 Kết thúc xuất sắc nghiệp vụ, trọng trách.
 Kết thúc tốt nghiệp vụ, trọng trách.
 Kết thúc nghiệp vụ, trọng trách.
 Chưa xong xuôi nghiệp vụ, trọng trách.
3. Viết phiên bản kiểm điểm theo phía dẫn sau.
So với Đảng viên ko giữ chức vụ lãnh đạo vận hành.
a, Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý ở trong phòng nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mệnh; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của chính bản thân mình.
b, Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, phí phạm, chủ nghĩa những nhân, lối sống thực dụng, nối ko song song với làm; đấu tranh với những triệu chứng vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên ko được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
c, Về triển khai nghiệp vụ và trọng trách được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ xong xuôi, nghiệp vụ và trọng trách được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền sở tại những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.
d, Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc triển khai cơ chế sinh hoạt đảng.

Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên

ĐẢNG BỘ: XÃ HOÀNG ĐAN               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: Trường trung học cơ sở

 

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM 2017

 

Họ và tên           :  Trần Tiến Hùng               Ngày sinh 20/9/2017

Chức vụ Đảng   : Đảng viên

Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể: Nghề giáo

Đơn vị công tác và làm việc : Trường trung học cơ sở Hoàng Đan

Chi bộ                : Trường trung học cơ sở

I. Ưu điểm, kết quả công tác và làm việc:

1. Về tư tưởng chính trị

Tôi luôn luôn với quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng của Đảng. Bạn dạng thân chấp hành đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan nơi công tác và làm việc và nơi cư trú. Thường xuyên gương mẫu mũi nhọn tiên phong và vận động cán bộ, người thân trong nhà, bà con nơi cư trú triển khai nói và tuân theo theo như đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Bạn dạng thân với phẩm chất đạo đức trong sáng sủa, lối sống lành mạnh, trung thực, hòa nhã với mọi người, luôn luôn với ý thức xây dựng tập thể đoàn kết. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng, nhân dân.

Triển khai tốt quy chế dân chủ ở trung tâm trong cơ quan đơn vị cũng như nơi cư trú, tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến đóng góp và lắng nghe ý kiến của quần chúng để từ đó kiểm soát và điều chỉnh mình trong phương pháp thao tác làm việc. Quan hệ tốt với đồng nghiệp.

3. Về triển khai nghiệp vụ, trọng trách được giao.

– Trong công tác và làm việc tôi luôn luôn triển khai trang nghiêm mọi quy định, quy chế của ngành, những cấp và Chi bộ đề ra; tham gia tương đối đầy đủ các hoạt động sinh hoạt của đại phương. Bạn dạng thân tôi luôn luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác và làm việc lãnh đạo, vận động quần chúng, đồng nghiệp cùng triển khai trọng trách chính trị chung của đơn vị.

– Triển khai tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong Chi bộ, phiên bản thân tôi luôn luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức cấp trên, luôn luôn làm đúng tính năng, trọng trách và quyền hạn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng sủa tạo và dám phụ trách với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu triển khai những cơ chế sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.

4. Về tổ chức kỷ luật.

– Chấp hành triển khai tốt những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp lý và Nhà nước; Tham gia tương đối đầy đủ những đợt sinh hoạt chính trị, học tập những Nghị quyết của Đảng, Nhà nước tham gia tương đối đầy đủ những đợt ủng hộ thường niên. Luôn luôn tôn vinh ý thức tôn trọng, phục tùng kỉ luật; chấp hành tốt những qui định của cơ quan và nơi cư trú.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Thời hạn giành riêng cho các hoạt động sinh hoạt tập  thể chưa nhiều.

 Trách nhiệm thành viên trong việc phối kết phù hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn chưa cao.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong số cuộc họp.

– Tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao.

III. Phương hướng, liệu pháp khắc phục.

– Mạnh dạn không dừng lại ở đó trong việc tham mưu, đóng góp ý kiến, khuyến cáo những giải pháp nhằm mục tiêu triển khai tốt hơn trọng trách chung của trường và trọng trách chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

– Phải luôn luôn cố gắng nỗ lực tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao tay nghề.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng sản phẩm

1. Phân loại chất lượng sản phẩm đảng viên: Đủ tư cách xong xuôi tốt trọng trách

2. Phân loại chất lượng sản phẩm cán bộ công chức: Khá

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ ràng họ tên)

Mẫu viết phiên bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2019. Tại phía trên

Trên phía trên, đã ra mắt tới chúng ta cách viết mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên hay nhất, chắc rằng nó mà thậm chí giúp đỡ bạn thuyết phục được cấp trên của tớ trong việc xử lý những vấn đề trong nội bộ công việc của tớ rồi.