Các loại mẫu đơn về đất đai

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý. Các vấn đề liên quan đến đất đai rất quan trọng vì đây là yếu tố quyết định đến việc sinh sống, kinh doanh và làm việc ổn định. Khi phát sinh vấn đề đối với đất đai, bạn phải làm một trong các loại mẫu đơn về đất đai tương ứng để trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Dưới đây là tổng hợp các loại mẫu đơn về đất đai mà bạn cần biết.

1. Đơn về đất đai là gì?

Đơn về đất đai là những loại đơn có nội dung về đất đai hoặc liên quan đến đất đai do người là chủ sở hữu quyền sử dụng đất hoặc người được ủy quyền viết. Khi có những ý kiến đề nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai thì người có khiếu nại, có ý kiến đề nghị phải viết đơn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới xem xét và giải quyết. Đây là quy định của pháp luật nước ta.

Về vai trò, các loại đơn về đất đai chính là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết yêu cầu, đề nghị của người dân.mẫu đơn đè nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Các loại mẫu đơn về đất đai hiện nay có thể kể đến như: Đơn khiếu nại đất đai, Đơn xin cấp đất, Đơn xin cấp sổ đỏ, mẫu đơn xin trả lại đất, Đơn xin thông tin đất đai,…. Mỗi loại đơn sẽ được sử dụng trong một số trường hợp nhất định, vì vậy bạn phải biết được các loại mẫu đơn về đất đai được sử dụng trong trường hợp nào.

2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai

2.1. Mẫu đơn khiếu nại về đất đai

Mẫu đơn này được sử dụng trong trường hợp khi bạn muốn thực hiện khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính của một cơ quan, đơn vị hoặc một cá nhân cụ thể về quản lý đất đai.

Về khiếu nại đất đai, căn cứ vào Điều 8 Luật Khiếu nại, người khiếu nại có thể thực hiện bằng 02 hình thức là khiếu nại trực tiếp và khiếu nại bằng đơn.

–  Khiếu nại trực tiếp là người có khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp với người có thẩm quyền, trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại để được hướng dẫn cách khiếu nại.

– Khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải thể hiện được rõ những nội dung sau:

+ Tên đơn là: ĐƠN KHIẾU NẠI

+ Thời gian khiếu nại: ghi rõ ngày, tháng, năm

+ Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người khiếu nại

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị khiếu nại

+ Nội dung, lý do khiếu nại và các tài liệu liên quan

+ Nêu rõ yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Phải nêu tách bạch từng yêu cầu và phải có căn cứ.

+ Cuối cùng, người khiếu nại phải tự mình ký hoặc điểm chỉ vào cuối đơn khiếu nại.

2.2 Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp

cac-loai-mau-don-ve-dat-dai

Mẫu đơn này sử dụng khi các bên có tranh chấp đất đai, không tự hòa giải được hoặc đã được hòa giải tại cơ sở nhưng không thành thì phải có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hòa giải.

Về hình thức đơn, phải đảm bảo các về các thông tin như:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ phải được căn giữa trang đơn, viết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Các thông tin còn lại phải giãn dòng, phông chữ, cỡ chữ phù hợp.

Về nội dung, đơn đề nghị giải quyết tranh chấp phải có các thông tin sau:

– Tên đơn: ĐƠN ĐỀ NGHỊ (về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai)

– Ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn đề nghị

– Mục “Kính gửi” phải ghi tên UBND cấp xã có thẩm quyền. Thông thường là UBND cấp xã nơi quản lý đất.

– Thông tin cá nhân người yêu cầu như: Họ tên, Ngày sinh, Số CMND (ngày cấp, tại đâu), Hộ khẩu thường trú, Địa chỉ nơi ở hiện tại, Số điện thoại,…

– Lý do viết đơn: Yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai giữa mình/gia đình mình với tổ chức, cá nhân nào.

– Nội dung vụ việc tranh chấp cần giải quyết.

– Nêu các yêu cầu giải quyết tranh chấp.

– Các tài liệu gửi kèm.

– Người yêu cầu giải quyết tranh chấp ký tên hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

 2.3. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Mẫu đơn này sử dụng khi muốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho các công trình như: Nhà ở riêng lẻ, sửa chữa, cải tạo, quảng cáo, tượng đài, theo tuyến đô thị,…

Về hình thức, như mẫu đơn đề nghị về việc yêu cầu giải quyết tranh chấp ở mục 2.2.

Về nội dung, phải đảm bảo ghi rõ những nội dung sau trong đơn:

– Tên đơn và trích yếu nội dung: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho công trình: Nhà ở riêng lẻ/Quảng cáo/Theo tuyến trong đô thị/Không theo tuyến/…)

– Thông tin về chủ đầu tư gồm: Tên chủ đầu tư (Tên chủ hộ), người đại diện, chức vụ (nếu có), Địa chỉ liên hệ, Số điện thoại.

– Thông tin công trình xin cấp giấy phép xây dựng: Địa điểm xây dựng, số Lô đất, diện tích, địa chỉ công trình.

– Nội dung của công trình: Theo đặc điểm của công trình, ví dụ: Loại công trình, Cấp công trình, Diện tích (theo tầng), cốt xây dựng, chiều sâu,…

– Thông tin người hoặc đơn vị chủ nhiệm thiết kế công trình. Bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề/ Giấy phép hành nghề.

– Thời gian dự kiến hoàn thành công trình.

– Tài liệu gửi kèm

– Người làm đơn/ Đại diện chủ đầu tư ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

Trên đây là hướng dẫn viết các loại mẫu đơn về đất đai thông dụng, phổ biến dùng trong đất đai mà bạn có thể tham khảo.  

Xem Thêm  Hướng dẫn làm đơn xin hỗ trợ chi phí học tập?

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Đơn về đất đai là gì?2. Hướng dẫn sử dụng, cách viết các loại mẫu đơn về đất đai2.1. Mẫu đơn khiếu nại…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *