Các cách để cải thiện sự an toàn của người lao động xung quanh cobots và robot 

Robot và Cobots giúp các công ty thc hin rt nhiu công vic trong mt khong thi gian rt ngn. Chúng làm tăng t l sn xut hàng hóa cht lượng cao, làm tăng li nhun ca các công ty trong thi gian dài.

lắp ráp rô bốt cũng làm gim nguy cơ gp tai nn khi làm vic. Tuy nhiên, đu tư vào máy móc tiên tiến ti nơi làm vic là không đ đ tăng cường an toàn cho nhân viên. Các nhà lãnh đo có th làm nhng điu sau đây đ bo v nhân viên ca mình.

một lắp ráp rô bốt rất hiệu quả nhưng người lao động cần tuân thủ các hướng dẫn khi vận hành máy

Các cách để cải thiện sự an toàn của người lao động xung quanh cobots và  robot - Trí Tuệ Việt Nam

Thiết kế nơi làm vic đ cha robot

Lãnh đo công ty nên thiết kế các tng ca môi trường làm vic đ cha robot và cobots trong khi vn gi an toàn cho nhân viên. Ngoài ra, h có th chn mt robot thc s s phù hp vi môi trường làm vic ca h sau khi tìm ra nơi h s đt nó. Người s dng lao đng phi đm bo có khong cách an toàn gia nhân viên và rô bt. Hơn na, các li đi trong môi trường làm vic phi có kh năng t do cho phép nhân viên ra vào cơ s mt cách an toàn.

Máy bo v

Người s dng lao đng và lãnh đo cn đm bo có các sn phm và quy trình đ bo v máy móc. Vic bo v máy đòi hi phi khóa các b phn ca rô bt khi đang tiến hành bo trì và thc hin bo trì máy đ đm bo chúng trong điu kin hot đng tt. Khi các công ty không thc hin các bin pháp bo v máy móc thích hp, h có nguy cơ khiến công nhân ca mình gp nguy him và chu chi phí v tài sn có th b hư hng.

Làm cho đường đi ca máy tr nên đáng chú ý và có th nhìn thy được.

Mt s công ty mua máy di đng và giúp chuyn hàng hóa t nơi làm vic này sang nơi làm vic khác. Các máy di đng này thường có cm biến, đèn báo r và các tính năng khác giúp chúng hot đng hiu qu. Tuy nhiên, các công ty nên đm bo rng đường dn ca nhng máy này được đánh du thích hp và có th nhìn thy được đ nhân viên không đi vào li đi. Sơn an toàn có th được s dng đ đánh du rõ ràng đường đi dành cho máy móc và rô bt.

Đào to nhân viên cách làm vic hiu qu vi máy móc.

Mi nhân viên chia s nơi làm vic vi robot cn được đào to v các ri ro có th xy ra và cách gi an toàn. Nhng nhân viên làm vic cùng vi cobots cn thông tin chi tiết v cách s dng cobots mt cách hiu qu. Khi máy móc tr nên tiên tiến hơn, người lao đng cũng cn được thông báo và đào to li.

Các nhà lãnh đo nên đm bo nhân viên được giám sát cho đến khi h thành tho ngh thut s dng máy móc. H nên được khuyến khích đt câu hi và nêu lên mi quan tâm. Đây là mt cách rt hiu qu đ gi an toàn cho tt c công nhân ca bn. Li ca con người là mt trong nhng nguyên nhân ph biến nht gây ra tai nn nơi làm vic. Nếu nhân viên được đào to k lưỡng ngay t đu, điu này có th gim thiu ri ro, do đó cho phép công ty thu được li ích t vic s dng máy móc mt cách an toàn.

S dng rô bt và rô bt theo hướng dn

Robot và cobots an toàn khi mi người s dng chúng theo hướng dn được đưa ra trong sách hướng dn. Mi robot đu có tc đ, lc, sc mnh và ti trng ti đa mà nó có th mang theo mt cách an toàn. C gng vượt quá kh năng ti đa ca mt s robot có th gp ri ro. Cobots rt d di chuyn và có th được s dng trong các b phn khác nhau ca nhà máy. Tuy nhiên, các nhà qun lý phi đm bo các cobots được đánh giá mi ln sau khi thc hin mt nhim v mi đ đm bo nó trong tình trng hot đng tt.

Các nhà qun lý công ty nên tiếp tc ci thin an toàn ti nơi làm vic. Người s dng lao đng nên đm bo nhân viên ca h được an toàn và công ty đang thu được li ích ti đa khi s dng các máy móc tiên tiến đ thc hin các hot đng sn xut hàng ngày ca h. An toàn nên được đưa vào văn hóa công ty. Một robot lắp ráp là một trong những máy tốt nhất trong ngành.

Các k sư chế to rô bt đang chế to rô bt an toàn hơn khi công ngh tiếp tc phát trin.