Bộ mẫu đơn xin việc siêu chuẩn chỉnh

Ngày hôm nay trituevietnam.com.vn sẽ cùng các bạn tiến hành làm mẫu đơn xin việc tiên tiến nhất nhé !!

Bộ mẫu đơn xin việc hay nhất năm 2019

Nội dung chính mẫu đơn xin việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Sự sung sướng
———o0o———

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày………….tháng………….năm…………tại……………………………………………………………………..
Giấy minh chứng nhân người dân:……………………………………………………………………………………………
Cấp ngày…………tháng…………năm……………tại…………………………………………………………………….
Hiện cư ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………..
Trình độ văn hóa truyền thống:…………………………………………………………………………………………………………….
Ngoại ngữ: + Anh:……………………………………………………………………………………………………………
+ Pháp:………………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp tay nghề:…………………………………………………………………………………………………
Tình trạng sức khỏe:……………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay chưa xuất hiện việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và sắp xếp công việc làm.

Nếu được nhà nước thu nhận tôi xin cam kết tiến hành những công việc được giao và tiến hành những chủ trương chính sách chính sách nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp đồng ý chấp thuận.

                                                                                                              …………….,ngày………..tháng……..năm…… 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Kính đơn ký tên

 

Trên trên đây là mẫu đơn xin việc siêu hay mà những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và tải về để điền thông tin vào. Những chúng ta cũng có thể trọn vẹn yên tâm về độ tin cậy và đúng mực của mẫu đơn xin việc trên vì thế đã được nhiều cơ quan sử dụng rồi. Chúng ta nên viết những thông tin ngắn gọn nhất mà thậm chí để tiến hành nhanh gọn nộp lại cho quý cơ quan. Hẹn hội ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo cùng với