Mẫu bản kiểm điểm Đảng Viên thời điểm cuối năm của Tổng phụ trách (mẫu mới chuẩn nhất)

Nào hãy cùng nhau trituevietnam.com.vn Shop chúng tôi tìm hiểu thêm qua mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên của tổng phụ trách và phân tích nội dung cách viết phiên bản kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm phía bên dưới trên đây nhé!

    1. Mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách hay chuẩn chỉnh tiên tiến nhất

Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất

  • 2. Nội dung cơ phiên bản của phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm giành cho Tổng phụ trách rõ ràng nhất

ĐẢNG BỘ XÃ ……

Chi bộ: Trường …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ cơ quan ban ngành, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác và làm việc: ………………………………………………………………………………

1. Về tư tưởng chính trị:

– Bạn dạng thân luôn luôn với lập trường, quan diểm chính trị vững vàng, kiên định với tiềm năng lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác và làm việc. Là một nghề giáo tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn luôn nói và tuân theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương.

– Tôi luôn luôn tham gia khá đầy đủ những lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự phân tích học tập để không ngừng nghỉ nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề nghiệp vụ, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu công việc được giao.

– Luôn luôn với ý thức thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí và kiên quyết đấu tranh những hành vi tham nhũng, phí phạm, quan liêu và những triệu chứng tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Mang đạo đức, lối sống trong sáng sủa, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người nghề giáo, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”. Và tinh thần hợp tác trợ giúp đồng chí, đồng nghiệp.

– Luôn luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân tình và trung thực đồng thời cùng lúc tôn trọng nắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của đồng minh, đồng nghiệp đấu tranh chống những triệu chứng tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đi đoàn kết nội bộ.

– Mang lối sống gương mẫu, trong sáng, lành mạnh ko xa hoa phí phạm, ko mê tín dị đoan dị đoan, ko xa hoa phí phạm nhằm mục tiêu trục lợi. Ko cờ bạc, rượu chè bê tha, ko quan hệ nam nữ bất chính.

3. Về triển khai nghiệp vụ trách nhiệm được giao:

– Với cương vị là nghề giáo tổng phụ trách Đội, tôi luôn luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ những cấp lãnh đạo, những anh chị đi trước, đồng minh đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác và làm việc của họ để tham mưu, khuyến nghị đúng đắn ngay lúc này về những hoạt động mình quản lý và vận hành, phụ trách với BGH nhà trường đồng thời cùng lúc dữ thế chủ động khuyến nghị những giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn sinh hoạt theo từng tháng, từng tuần nhằm mục tiêu triển khai tốt trách nhiệm được giao.

– Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

4. Về tổ chức kỷ luật:

– Luôn luôn với thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa thay thế khắc phục những khuyết điểm.

– Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời hạn giờ giấc thao tác làm việc của trường, của ngành, ko mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền.

– Công tâm, khách quan, trong sáng sủa trong công tác và làm việc, triển khai đúng những quy định cùa Đảng, Nhà nước về công tác và làm việc cán bộ.

– Luôn luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, triển khai tráng lệ và trang nghiêm nguyên tắc triệu tập dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công ở trong phòng trường, của ngành.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa thay thế yếu ớt tầm thường, khuyết điểm theo Nghị quyết TW 5 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

– Mang lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình, đồng minh, đồng nghiệp, học viên và nhân dân triển khai đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp lý ở trong phòng nước.

– Chấp hành tốt những đợt học chính trị, nghị quyết của tương đối nhiều cấp. Bạn dạng thân luôn luôn không ngừng nghỉ tự giác học tập để nâng cao trình độ kỹ năng tay nghề nghiệp vụ, lí luận chính trị.

5.2. Kết quả khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước. Tiến hành tráng lệ và trang nghiêm quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng nghỉ tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng tay nghề nghiệp vụ, nhằm mục tiêu làm tốt hơn trách nhiệm chính trị được giao.

– Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi trạng thái suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn luôn với ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên.

5.3. Khuyết vấn đề cần khắc phục, thời hạn khắc phục:

– Đôi lúc còn chưa linh hoạt, thay đổi trong công việc được giao, thao tác làm việc còn thụ động.

– Tuy với ý thức trong công tác và làm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn tồn tại nể nang.

– Chưa mạnh dạn khuyến nghị tham mưu những giải pháp nhằm mục tiêu phát huy tốt không chỉ có vậy trách nhiệm chính trị được giao do còn hạn chế trong tiếp xúc và điều hành công việc được giao.

– Chưa phát huy hết được kinh nghiệm của họ do công việc còn ck chéo cánh, sắp xếp chưa khoa học.

6. Hạn chế, yếu ớt tầm thường, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Là đảng viên trẻ, tuy đã nỗ lực cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi lúc còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn khuyến nghị những giải pháp nhằm mục tiêu phát huy tốt không chỉ có vậy trách nhiệm chính trị được giao.

7. Phương hướng và liệu pháp khắc phục, sửa chữa thay thế yếu ớt tầm thường, khuyết điểm trong thời hạn tới.

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước, triển khai tráng lệ và trang nghiêm những quy chế dân chủ ở trong phòng trường, không ngừng nghỉ tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng tay nghề nghiệp vụ.

– Mạnh dạn không chỉ có vậy trong việc tham mưu, khuyến nghị những giải pháp nhằm mục tiêu tốt hơn trong công tác và làm việc quản lý và vận hành ở trường và trách nhiệm chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

– Phải luôn luôn nỗ lực cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao kỹ năng tay nghề.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ đảng viên, cán bộ, công chức:

8.1 Xếp loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ đảng viên:

– Đảng viên đủ tư cách, xong xuôi tốt trách nhiệm.

8.2 Xếp loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ cán bộ, công chức:

– Xong xuôi tốt nghiệp vụ, trách nhiệm.

Trên trên đây là phiên bản tự kiểm điểm member của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quy trình công tác và làm việc về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ không chỉ có vậy.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ rệt họ tên

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

– Ưu diểm:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

– Khuyết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

– Đảng viên đạt tới: ……………………………………………………………………………

– Số phiếu: ………………………………………………………………………………………….

T/M CHI BỘ
Bí thư

T/M CẤP ỦY CƠ SỞ

Mẫu 2:

ĐẢNG BỘ XÃ ……

Chi bộ: Trường …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

(Dành riêng cho đảng viên là cán bộ công chức viên chức)

Họ và tên: ……………………………….. Ngày sinh: ……………………………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên.

Chức vụ (cơ quan ban ngành, đoàn thể): Phó Bí thư Chi đoàn nghề giáo.

Đơn vị công tác và làm việc: …………………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………………………

Trách nhiệm được phân công: Nghề giáo Tổng phụ trách Đội TNTP TP.HCM.

I. Ưu điểm, kết quả công tác và làm việc

1. Tư tưởng chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước.

– Chấp hành tốt chủ trương tại địa phương nơi cư trú, đồng thời cùng lúc tuyên truyền và vận động cho mái ấm gia đình, nhân dân cùng triển khai.

– Luôn luôn với tinh thần đấu tranh ngăn lại suy thoái và phá sản về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Bạn dạng thân luôn luôn với tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng tay nghề nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lượng công tác và làm việc.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn luôn triển khai tốt tiết kiệm ngân sách và chi phí trong sinh hoạt như tiết kiệm ngân sách và chi phí điện, tiết kiệm ngân sách và chi phí nước… Đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, phí phạm, chủ nghĩa member, lối sông thực dụng, nói ko song song với làm, tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén thuận tiện cho mình và mái ấm gia đình.

– Sẵn sàng hợp tác, trợ giúp đồng chí, đồng nghiệp. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

– Luôn luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mệnh, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, xem việc“Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực; trách nhiệm; ràng buộc với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh” là trách nhiệm trọng tâm trong công việc và cuộc sống đời thường.

– Chấp hành tốt Quy định của Ban Chấp hành TW về những điều đảng viên ko được làm và những điều cán bộ, công chức ko được làm trái theo Luật cán bộ, công chức đã quy định.

– Mang quan hệ trực tiếp với nhân dân, cư xử hoà nhã, thân thiện với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ nhân dân tận tình lúc họ tới cơ quan. Gương mẫu triển khai nhiệm vụ công dân nơi cư trú.

– Tiến hành tráng lệ và trang nghiêm tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, luôn luôn đấu tranh với những triệu chứng chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Mang ý thức, trách nhiệm cao trong đấu tranh, xây dựng nội bộ chân tình, thân ái, cùng tiến bộ.

3. Tiến hành nghiệp vụ, trách nhiệm:

– Luôn luôn với ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng sủa tạo trong lao lực, học tập, công tác và làm việc.

– Tích cực trong công tác và làm việc, sẵn sàng khắc phục khó khăn xong xuôi tốt trách nhiệm và chương trinh công tác và làm việc Đội.

– Trung thực trong báo cáo giải trình kết quả công tác và làm việc kỹ năng tay nghề và trong quy trình triển khai trách nhiệm được phân công.

– Quản lí đội viên, nhi đồng nghiêm ngặt trong những hoạt động giáo dục của Đội và sinh hoạt giáo dục do nhà trường tổ chức.

– Đảm bảo ngày công lao lực; phụ trách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, những tổ chức đoàn thể ở cơ quan, đơn vị sinh hoạt ngày càng tốt hơn.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Tiến hành tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức.

– Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức.

– Tiến hành tốt quyết sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng theo quy định.

– Tráng lệ chấp hành Nghị quyết, Thông tư của tổ chức đảng.

– Chấp hành tốt chính sách, pháp lý của Nhà nước. Tiến hành đúng nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Luật cán bộ công chức.

– Luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp trong việc nhận và sửa chữa thay thế, khắc phục khuyết điểm với thái độ cầu thị, chân tình và cởi mở.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Còn thụ động trong việc điều tiết thời hạn sinh hoạt Đội tại điểm phụ.

– Nguyên nhân: Do Liên đội đang triển khai xây dựng nhiều nội dung, kế hoạch sinh hoạt liên tục nên phần to thời hạn phải ngồi xây dựng Khóa học kế hoạch trên máy; triệu tập bồi dưỡng những em nồng cốt của Liên đội.

III. Phương hướng, liệu pháp khắc phục

– Mạnh dạng tham mưu với cấp trên suy giảm hồ sơ sổ sách.

– Phối hợp sát hơn với GVCN khối 3, 4 trong việc lựa sắm, phát hiện học viên với năng khiếu sở trường trong sinh hoạt Đội để công tác và làm việc bồi dưỡng những em nhẹ hơn, thời gian nhanh hơn.

IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ

+ Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách xong xuôi tốt trách nhiệm.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: Cán bộ, công chức xong xuôi tốt nghiệp vụ, trách nhiệm.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ rệt họ tên

Nhìn nhận, phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ đảng viên

– Nhận xét, định hình của chi ủy:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

– Chi bộ phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

– Đảng ủy, chi ủy trung tâm phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày…tháng…năm…

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Tải về mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên của Tổng phụ trách file.DOC Tại Trên đây

Tải về mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm của Tổng phụ trách theo chuẩn chỉnh tiên tiến nhất là vừa xong xuôi trách nhiệm, tiềm năng đề ra trong năm mới tết đến, là thời cơ nhìn nhận lại thiếu xót của tôi mà khắc phục ngay lúc này. Bạn dạng kiểm điểm đảng viên của tổng phụ trách này cũng là văn phiên bản báo cáo giải trình tổng kết thời điểm cuối năm chính thức trình lên lãnh đạo cao hơn nữa, làm gương cho những đảng viên tạm thời và chính thức. Chúc các bạn tải về thành công. Luôn luôn sát cánh đồng hành và ủng hộ trituevietnam.com.vn nhé!

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Bạn đã từng biết đến những câu hỏi có năng lực khiến người đàn ông bạn yêu gắn bó, yêu bạn say đắm và không thể rời…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cụ thể và tương đối đầy đủ nhất về đời tư, sự nghiệp và những scandal, giúp người hâm…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Những chú gà chọi  nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ khiến cho những người dân say mê gà chọi yêu thích. Với niềm say…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Uni5 là một nhóm nhạc của Việt Nam có 6 thành viên được thành lập và quản lý bởi công ty 6th Sense Entertainment. Ngày 4/3/2019, Toki…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Từ xưa đến nay mọi người thường gọi những người có căn đồng số lính là “giới đồng bóng”, hầu đồng còn gọi là hầu bóng. Vậy…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn tiên tiến nhất đúng quy cách hiện nay là biểu mẫu được những doanh nghiệp sử dụng đại trà thịnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *