Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí đầy đủ update mới nhất

Nào nào hãy cùng nhau trituevietnam.com.vn  chúng tôi xem thêm qua mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí đầu năm mới 2019 và nội dung cơ phiên bản của phiên bản kiểm điểm member Đảng viên ngay thời điểm hiện nay nhé!

    Mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí đầu năm mới 2019 update tiên tiến nhất

Nội dung cơ phiên bản của phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí như sau:

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN……..

CHI BỘ KHU PHỐ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
————-

………, ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Năm ………

Họ và tên: …………………………. Sinh vào năm: ………………………………………………

Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền sở tại, đoàn thể: Về hưu

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………….

Địa thế căn cứ Công văn số …………….. ngày ………………… của Đảng ủy thị xã …………… “V/v hướng dẫn một vài nội dung trong làm việc và công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá và thẩm định cán bộ năm ……”. Nay tôi tự kiểm điểm năm ………. với nội dung như sau:

1- Về ưu điểm:

a) Về tư tưởng chính trị: Bạn dạng thân tôi luôn luôn:

Với lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối thay đổi của Đảng, tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; luôn luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tráng lệ chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định nội quy của nơi cư trú.

Kiên quyết đấu tranh, phê bình tư tưởng chính trị ko vững vàng, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt theo quy định của pháp lý.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp lý của Nhà nước và cùng tham gia xây dựng nhà văn hóa truyền thống, tiến hành nếp sống mới ở khu dân cư.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống: Bạn dạng thân luôn luôn:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với quy định những chuẩn chỉnh mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong thái của Quản trị Hồ Chí Minh bằng những việc làm rõ ràng về thể hiện phong thái sống thực lòng, tham gia những hoạt động sinh hoạt xã hội, thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí trong cuộc sống đời thường thường nhật.

Với lối sống lành mạnh; luôn luôn đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Trong cuộc sống đời thường không tồn tại dấu hiệu tiêu cực, tuân thủ quyền đồng đẳng, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nơi cư trú.

Sống và thao tác trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi xã hội dân cư; trợ giúp những người dân có thực trạng khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, ko đổ lỗi, tránh mặt, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho những người khác.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mệnh và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên.

Tráng lệ chấp hành Quy định số ……….. ngày ………. của Ban Chấp hành TW Quy định về những điều đảng viên ko được làm.

c) Về tổ chức, kỷ luật: Bạn dạng thân luôn luôn:

Tiến hành nguyên tắc triệu tập dân chủ trong tổ chức và hoạt động và sinh hoạt của Đảng.

Tiến hành nề nếp, quyết sách sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, thông tư, quyết định của tổ chức đảng.

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp lý của Nhà Nước và những nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Luôn luôn với thái độ cầu thị trong việc nhận và thay thế, khắc phục khuyết điểm.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

a) Về tư tưởng chính trị:

Chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chưa đóng góp nhiều cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tiễn.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Việc tham gia làm việc và công tác xã hội chưa thường xuyên.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Đôi lúc chưa tiến hành tráng lệ nề nếp sinh hoạt chi bộ.

3. Phương hướng và phương pháp khắc phục:

a) Về tư tưởng chính trị:

Thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, tích cực đóng góp cho việc giúp đồng chí nâng cao lý luận chính trị gắn với công việc thực tiễn.

b) Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với kế hoạch rõ ràng xác thực sẽ giúp phiên bản thân và mọi người tiến hành lối sống thực lòng và thực tiễn theo tấm gương đạo đức của Bác bỏ.

Cố gắng nỗ lực tham gia làm việc và công tác xã hội trong xã hội dân cư.

c) Về tổ chức, kỷ luật:

Sắp xếp công việc mái ấm gia đình để tiến hành tráng lệ nề nếp sinh hoạt chi bộ.

4. Tự nhận xét mức phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Đảng viên xong xuôi trọng trách.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Nhận xét, đánh giá và thẩm định của chi ủy, chi bộ trực thuộc đảng bộ trung tâm (nếu như có)

Đảng ủy hoặc Chi ủy trung tâm

đánh giá và thẩm định, phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Phân loại chất lượng sản phẩm và dịch vụ:
……., ngày…tháng…năm…

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Ký, ghi rõ ràng họ tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ ràng họ tên và đóng dấu)

Bạn dạng kiểm điểm Đảng viên hưu trí năm 2019:

Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí hay cập nhật mới nhất năm 2019

  • Hướng dẫn xong xuôi việc quán triệt Nghị quyết TW 6 (khóa XII) trong quý I/2018

Này là yêu cầu trong Hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo TW về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai tiến hành Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt những nghị quyết, Kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, nắm rõ những nội dung cơ phiên bản của nhiều nghị quyết, Kết luận Hội nghị TW 6, khoá XII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan tới ngành làm việc và công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và member.

Những cấp ủy đảng lựa tậu hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù phù hợp với từng đối tượng người dùng, từng cấp.

Những Đảng viên sau thời điểm tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai tiến hành Nghị quyết TW 6 (khóa XII) sẽ phải viết văn bản báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, nắm rõ những nội dung của nhiều nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan tới ngành làm việc và công tác, từ đó tuyên truyền, phổ cập thoáng rộng trong nhân dân. Cấp ủy những cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và thẩm định kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời cùng lúc sơ kết, tổng kết ngay lúc này việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức tiến hành nghị quyết, coi phía trên là yêu cầu quan trọng nhằm mục tiêu bảo vệ việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu suất cao.

Tải về mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí file.PDF Tại Trên đây

Tải về mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí file.DOC Tại Trên đây

Trên phía trên là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí ở thời điểm cuối năm, những ai đang xuất hiện ý định tìm kiếm một biểu mẫu theo form chuẩn chỉnh được đề ra tiên tiến nhất trong năm này thì nên tải về phân tích xem thêm, thỏa mãn nhu cầu cho tiến trình công việc đầu năm mới 2019 nhé. Bạn dạng kiểm điểm đảng viên hưu trí cũng là yêu cầu buộc phải cho member đảng viên đã về hưu, vì thế vậy cần update sớm để dữ thế chủ động hơn trong mọi thực trạng. trituevietnam.com.vn chúc các bạn tải về thành công mẫu phiên bản tự kiểm điểm member này!

Related Posts

TOP những câu nói khiến cho chàng yêu bạn say đắm hơn nữa và không thể rời xa

Bạn đã từng biết đến những câu hỏi có năng lực khiến người đàn ông bạn yêu gắn bó, yêu bạn say đắm và không thể rời…

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và những scandal lớn nhỏ trong sự nghiệp

Tiểu sử ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cụ thể và tương đối đầy đủ nhất về đời tư, sự nghiệp và những scandal, giúp người hâm…

Những chú gà chọi gà chiến nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ

Những chú gà chọi  nổi tiếng nhất Việt Nam đáng giá bạc tỷ khiến cho những người dân say mê gà chọi yêu thích. Với niềm say…

Tiểu sử nhóm Uni5 và nghi vấn đạo nhái bạn có biết?

Uni5 là một nhóm nhạc của Việt Nam có 6 thành viên được thành lập và quản lý bởi công ty 6th Sense Entertainment. Ngày 4/3/2019, Toki…

Người đồng bóng là gì? Thế nào gọi là người có tính đồng bóng?

Từ xưa đến nay mọi người thường gọi những người có căn đồng số lính là “giới đồng bóng”, hầu đồng còn gọi là hầu bóng. Vậy…

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn và mới nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn tiên tiến nhất đúng quy cách hiện nay là biểu mẫu được những doanh nghiệp sử dụng đại trà thịnh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *