Bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 của cá nhân mới nhất

Mời các bạn tham khảo bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 dành cho cán bộ là Đảng viên và không phải Đảng viên mới nhất năm 2020 mà chúng tôi cung cấp dưới đây. 

1. Bản đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 

ban-cam-ket-thuc-hien-chi-thi-05 

ĐẢNG BỘ: …. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

CHI BỘ: …. …, ngày … tháng … năm …

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 CỦA CÁ NHÂN

(Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm …) 

Họ và tên …. Sinh năm ….

Chức vụ Đảng: ….

Chức vụ chính quyền: ….

Đơn vị công tác: ….

Chi bộ: ….

Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm … Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau: 

 1. Về tư tưởng chính trị 
 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống 
 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện trong quá trình công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, trung thực, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng…).
 4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện 
 5. Phương hướng phấn đấu, làm theo 

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2016 theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

…, ngày … tháng … năm …

Người đăng ký 

(Ký ghi rõ họ tên) 

2. Bản đăng ký học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện chỉ thị 05

Về việc tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 

Họ tên: …

Chức vụ Đảng: …

Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường ….

Đơn vị công tác: Trường ….

Trong quá trình học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch số …. ngày … của Đảng uỷ xã …. triển khai tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 theo “tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem Thêm  Một số nội dung trong bản cam kết thực hiện nghị quyết trung ương 4

Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng rất lớn trong việc chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng và hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. 

Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác, luôn tự phê bình và nêu cao tính gương mẫu. Luôn đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức lẫn động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong quần chúng nhân dân, giúp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực tiễn nhiệm vụ chính trị…, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại Đảng viên. 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Xem Thêm  Bản cam kết và những điều cần biết

Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII), bao gồm: 

 1. Tư tưởng chính trị của bản thân 
 2. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc 
 3. Phê bình và tự phê bình 
 4. Về quan hệ giữa nhân dân 
 5. Về trách nhiệm trong công tác lao động, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 
 6. Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật về thực hiện nguyên tắc “tập trung dân chủ”, đồng thời mở rộng và phát huy dân chủ. 
 7. Đoàn kết nội bộ 
 8. Về thực hiện nhiệm vụ được cấp uỷ, cơ quan giao 
 9. Thực hiện các biện pháp rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Một số tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 

Xem Thêm  Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2020

– Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

– Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

– Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là thông tin bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị dành cán bộ là Đảng viên và không phải Đảng viên. Chúc các bạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật tốt. 

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *