Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa 12

Để giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn về trách nhiệm cũng như quyền hạn của mình đối với quá trình xây dựng, đổi mới đất nước. Chúng tôi mang đến bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 để các bạn tham khảo. Chắc chắn các bạn sẽ có nhận thức mới sau khi đến với bài thu hoạch này.

1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?

Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là một nghị quyết được xây dựng tại kỳ họp thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Với nội dung là “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đồng thời nó đưa ra những định hướng phát triển của những năm tới, đảm bảo một bộ máy tinh gọn hơn hoạt động có hiệu quả hơn. Sau mỗi khóa học quán triệt nghị quyết, tất cả đảng viên đều phải viết bài thu hoạch nghị quyết tw6.

bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12

2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Bài thu hoạch nghị quyết 18-nq/tw: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cần nêu bật được những nội dung mà các bạn tâm đắc nhất, giải thích là do vì sao tâm đắc, sau đó sẽ nêu ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt Nghị quyết tại cơ sở.

Trong Bài thu hoạch nghị quyết 6 trung ương khóa 12 này nói về nội dung đắc nhất đó là vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

2.1. Nội dung

Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là vấn đề quan trọng nhưng cũng rất khó khăn và nhạy cảm. Vì nó liên quan trực tiếp đến phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức quản lý của nhà nước, quyền dân chủ của nhân dân. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng của đơn vị sự nghiệp công lập có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội. Nó giúp đất nước ta phát triển nhanh và bền vững theo đúng chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống tổ chức của Đảng và nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới sẽ phân định được chức năng và nhiệm vụ của từng tổ chức. Hệ thống chính trị ổn định sẽ đảm bảo vai trò lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước, giúp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Hiện tại tổ chức bộ máy chính trị của nước ta vẫn còn nhiều tầng nấc và cồng kềnh. Do vậy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc phân cấp chưa hợp lý nên vẫn còn xảy ra tình trạng bao biện và bỏ sót nhiệm vụ.

Chức năng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương chưa được cụ thể hóa đầy đủ nên không có quy chế làm việc của các cấp, dẫn đến năng lực điều hành ở một số cơ quan còn nhiều hạn chế, sự phối hợp giữa các ngành còn chưa chặt chẽ.bài thu hoạch nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 12

Cơ cấu cán bộ công nhân viên chức giữa các cấp và trong các cơ quan chưa phù hợp, nên trình độ năng lực của cán bộ tại các cơ sở còn nhiều hạn chế.

2.2. Giải pháp

Để Nghị quyết đi vào quần chúng thì mỗi đảng viên cần phải là một tuyên truyền viên trong quần chúng nhân dân. Giúp toàn dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết 6 khóa 12 là như thế nào. Khi người dân hiểu sẽ đồng lòng, đồng sức và tin theo sự lãnh đạo của Đảng.

Bản thân mỗi đảng viên phải tự xác định được chức năng, nhiệm vụ của mình là gì, vai trò như thế nào đối với Đảng và dân tộc. Khi đã xác định đúng đắn thì sẽ luôn vững vàng lập trường, kiên định đi theo đường lối của Đảng. Nghiêm túc học tập tất cả các nghị quyết và các chuyên đề về phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không trốn tránh trách nhiệm, không đùn đẩy..

Luôn gương mẫu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời vận động người thân và gia đình cùng thực hiện các quy định của pháp luật và nơi cư trú. Thực hiện lối sống giản dị, lành mạnh và trung thực. Luôn giữ gìn đoàn kết trong cơ quan và nội bộ. Đồng thời tiếp thu và lắng nghe những ý kiến đóng góp của đồng chí đồng đội. Thực hiện phê bình và tự phê bình thẳng thắn nhằm giúp mọi người cùng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Tham gia học tập và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học, công nghệ thông tin vào trong nhiệm vụ chuyên môn của mình. Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Không ngừng học hỏi để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Phấn đấu là một người đảng viên trong sạch, vững mạnh, giúp ích cho cho công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước.

Hy vọng bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 trên đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng thể về nghị quyết. Từ đó giúp bản thân tự hoạch định được ra kế hoạch cho tương lai của mình.

Xem Thêm  Xem ngay gợi ý bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 là gì?2. Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 122.1. Nội dung2.2….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *