Mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 10 khóa 12

Để các bạn thực hiện bài thu hoạch nghị quyết trung ương 10 khóa 12 một cách nhanh chóng, tiện lợi, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn những thông tin hữu ích mới nhất. 

1. Nội dung liên quan đến kỳ họp Trung ương 10 khóa 12 

– Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Sau quá trình bổ sung, chỉnh sửa cũng như hoàn thiện, các dự thảo Báo cáo sẽ trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2011. nghị quyết trung ương 10 khóa 12

– Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030), Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020), Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021 – 2025). Những dự thảo văn kiện này, khi hoàn thành sẽ trình lên Đại hội XII của Đảng. 

– Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng (sẽ trình lên Đại hội XII của Đảng) 

– Tổng kết thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Mẫu bài thu hoạch hội nghị trung ương 10 khóa 12 tham khảo

BÀI THU HOẠCH

Xem Thêm  Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non

bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-10-khoa-12

Lớp học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) toàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức bằng hình thức Hội nghị trực tuyến, diễn ra ngày 23/11/2018.

Họ tên: 

Đảng viên chi bộ: 

Đảng bộ:

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Sau quá trình học tập các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí hãy thực hiện bài thu hoạch nghị quyết trung ương 10 khóa 12, liên quan đến một số vấn đề sau đây: 

  1. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). 

Sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, nhận thức hệ thống chính trị, nhân dân và đồng vào ở nước ngoài vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên một cách rõ rệt. 

Chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển được giữ vững, công tác tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải được đảm bảo, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển được triển khai chủ động và toàn diện. Dự báo trong thời gian sắp tới, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều chuyển biến phức tạp. Đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền ranh giới biển, sự bất động biển Đông.

Mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển hùng mạnh, đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển  kinh tế biển bền vững, hình thành văn hóa sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường biển… 

Tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, an toàn, góp phần xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  1. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).
Xem Thêm  Hướng dẫn viết Bài thu hoạch chỉ thị 05 đạt yêu cầu

– Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp bài thu hoạch nghị quyết trung ương 10

– Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

– Giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai và minh bạch trong công tác cán bộ. Chủ động, tích cực thực hiện, trọng dụng người có đức, có tài, khao khát cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc. 

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội 

– Phát huy năng lực, chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi diễn biến tình hình quốc tế để có đối sách phù hợp và kịp thời. 

– Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chiến lược, kiên định với mục tiêu đổi mới thể chế là đột phá quan trọng, tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo bước chuyển biến mạnh mẽ. 

  1. Liên hệ thực tiễn địa phương, cơ quan, địa vị và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện những nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (bao gồm Nghị quyết số 36-NQ/TW, kết luận số 37-KL/TW và Quy định số 08-Qđ/TW). 
Xem Thêm  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 1

– Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 

– Quán triệt, thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. 

– Kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái, lý luận xuyên tạc, mở rộng hình thức tuyên truyền, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt. 

– Tăng cường công tác học tập chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng về Đảng và Nhà nước 

– Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức mới… 

Hy vọng mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 10 mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp ích cho các bạn trong việc hoàn thành bài viết. Chúc các bạn thành công! 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Được nghe biết là một trong những MC kín tiếng của Đài Truyền Hình, MC Diễm Quỳnh rất ít lúc chia sẻ về cuộc sống thường ngày…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Lý lịch diễn viên Lý Tiểu Lộ Lý Tiểu Lộ là ai? Lý Tiểu Lộ là nữ diễn viên Trung Quốc được nghe biết là ảnh hậu…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Lại Bắc Hải Đăng là đạo diễn của hàng loạt gameshow “chạy khách” như Đồ Rê Mí, Rung chuông vàng… Anh là đàn ông duy nhất ở…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

MC Anh Tuấn, tên thật là Vũ Anh Tuấn , sinh vào năm 1974, tại TP.Hà Nội. Anh Tuấn được nghe biết là một MC tươi trẻ…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Lý lịch Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg là ai? Mark Zuckerberg là người sáng sủa lập ra social Facebook – MXH lớn số 1 hiện nay. Hiện anh…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Tiểu sử Trường Giang tên khai sinh là Võ Vũ Trường Giang, sinh ngày 20 tháng tư năm 1983 tại Long Thành, Đồng Nai, nhưng quê gốc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *