Mẫu bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục

Nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn bài thu hoach nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết và chính xác nhất để bạn dễ dàng theo dõi. 

Thông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục 

Bai thu hoach nghi quyet 29 trung ương 7 khóa 12 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ra đời, với mong muốn giáo dục con người phát triển toàn diện. Đồng thời phát huy tốt nhất tiềm năng lẫn khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc thật tốt, thật hiệu quả. Nội dung của bản nghị quyết bao gồm 2 ý chính đó là: bài thu hoạch nghị quyết 29 trung ương 7

Mục tiêu cho từng cấp học 

Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo, miễn phí học phí trước năm 2020. 

Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức… Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. bài thu hoạch nghị quyết 29 trung ương 7 khóa 12

Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức, trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành… đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ thị trường trong và ngoài nước.

Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo… Đa dạng hoá các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ, lĩnh vực, ngành nghề, yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

Đối với giáo dục thường xuyên, đảm bảo cơ hội cho mọi người, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng kinh tế khó khăn, các đối tượng chính sách được học tập, nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ năng chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động chuyển đổi ngành nghề, đảm bảo xóa mù chữ bền vững…

Đối với việc dạy tiếng Việt, truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài, có chương trình hỗ trợ tích cực việc giảng dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân với các nước trong và ngoài khu vực. 

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

Trong bài thu hoach nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục cần xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau: bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục

– Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục.

– Thứ hai: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ những yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. 

– Thứ ba: Đổi mới căn bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, đảm bảo các yếu tố trung thực, khách quan, công bằng. 

– Thứ tư: Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

– Thứ năm: Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục và đào tạo, đảm bảo dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo, coi trọng quản lý chất lượng.

– Thứ sáu: Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo 

– Thứ bảy: Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo. 

– Thứ tám: Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục, cũng như khoa học quản lý.

– Thứ chín: Chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo. 

Trên đầy toàn bộ thông tin về bai thu hoach nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục mà chúng tôi chia sẻ để bạn có thể tham khảo. Xây dựng nền giáo dục nước ta theo hướng mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt… nhằm đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng là mục tiêu cao nhất mà nghị quyết đề ra. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến nghị quyết 29 trung ương 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chúc các bạn có được bài thu hoạch thật hay. 

Xem Thêm  Hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài ViếtThông tin chi tiết về bài thu hoạch nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục Mục tiêu cho từng cấp học Nhiệm vụ và giải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *