Mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới ấn tượng

Trở thành Đảng viên mà mơ ước của nhiều người và chỉ những người thực sự có phẩm chất tốt cũng như năng lực thực sự mới được kết nạp đảng. Một trong những điều cần thực hiện đối với bất cứ ai trước khi chính thực vào đảng đó là viết bài thu hoạch lớp đảng viên mới. Nếu như bạn chưa biết bắt đầu viết từ đâu hoặc làm thế nào để có được bài thu hoạch đảng viên mới ấn tượng, hãy cùng khám phá bài viết dưới đây nhé.

Sau khi tham gia và học xong chương trình của lớp Đảng viên mới, các bạn sẽ được giao hoàn thành bai thu hoach lop dang vien moi sau đó qua quá trình nhận xét và xét duyệt Đảng viên. Tuy nhiên bạn lại không có kinh nghiệm trong việc viết lách bài bai thu hoach dang vien moi và đang tìm kiếm các bài thu hoạch lớp bồi dưỡng đảng viên mới để làm cơ sở, nguồn tìm liệu cho bạn dễ dàng hơn trong viết vấn đề này. Dưới đây là một mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới hay nhất mà bạn có thể tham khảo.bài thu hoạch lớp đảng viên

1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên

1.1. Vị trí, vai trò

Người đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đội ngũ đảng viên có trách nhiệm xây dựng đường lối, chủ trương cùng các chính sách Đảng đề ra. Bên cạnh đó, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện mọi đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng.

Dù ở cương vị nào Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng. Theo đó, đảng viên là những người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối cũng như chính sách của Đảng.

1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên

bai-thu-hoach-lop-dang-vien-moi

  • Không ngừng học tập, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đồng thời có lối sống lành mạnh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, lãng phí, tham nhũng cũng như các biểu hiện tiêu cực khác.
  • Trung thành tuyệt đối với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động mà Đảng đặt ra.
  • Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối và chính sách, tổ chức Đảng; thường xuyên tự phê bình, trung thực với Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thực hiện công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo đúng quy định đề ra.
  • Gắn kết chặt chẽ với người dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội tạo nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động các gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

Trên đây là phần vị trí, vai trò và nhiệm vụ cần có trong bai thu hoach lop dang vien moi hay nhat mà bạn cần lưu ý, không được thiếu bởi nó thể hiện ý chí của một Đảng viên. Ngoài ra, trong bài bài thu hoạch đảng viên mới 2019 cần có thêm phần dưới đây!

2. Không ngừng phấn đấu, tích cực rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng viên

Thực hiện tốt các tiêu chuẩn Đảng viên được quy định theo Điều lệ Đảng bao gồm:

  • Lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị: tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản cũng như kiên định lập trường cách mạng giai cấp công nhân. Suốt đời phấn đấu với mục tiêu và lý tưởng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa quần chúng và đảng viên.
  • Nhận thức, kiến thức và năng lực thực hiện công cuộc đổi mới nước nhà: không ngừng bồi dưỡng kiến thức văn hóa, quản lý kinh tế xã hội, khoa học kỹ thuật, … để có đủ năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được bàn giao.
  • Lối sống, phẩm chất đạo đức và phong cách: tư tưởng và ý thức cần đi liền với hành động cả trong công việc lẫn lao động, trong quan hệ với con người và trong đấu tranh nhằm khắc phục mọi tệ nạn làm lành mạnh các quan hệ XH.
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn khối đại đoàn kết của Đảng dựa trên cơ sở thực hiện chính xác các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là tập trung dân chủ và thường xuyên phê bình và phê bình.
  • Đảng viên cần có quan hệ mật thiết với quần chúng: đây là vấn đề quan trọng, một yếu tố cần thiết với người Đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. Sự gắn bó với nhân dân tạo ra mối liên hệ mật thiết giúp đất nước phát triển.
  • Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân: bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới, đó là sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại.

Trên đây là những điều cơ bản mà trong một bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2018 cần có. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài thu hoạch đảng viên mới năm 2017 để chặt lọc cho mình những thông tin hữu ích giúp bạn có được bài thu hoạch lớp đảng viên mới hay nhất, được đánh giá cao từ phía người nhận xét. Hy vọng bạn sẽ có được những thông tin hữu ích qua bài viết này!

Xem Thêm  Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2029

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên1.1. Vị trí, vai trò1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên2. Không ngừng phấn đấu, tích…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *