Hướng dẫn viết bài thu hoạch liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh

Một trong những bài thu hoạch được nhiều người quan tâm, tìm kiếm cách làm đáp ứng tiêu chí đánh giá, đạt kết quả cao là bài thu hoạch liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh. Quốc phòng an ninh chính là một vấn đề được chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, thực hành nhất ở nước ta. Vì vậy, việc làm bài thu hoạch liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh có vai trò rất quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn cách viết bài thu hoạch liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh.bài thu hoạch quốc phòng an ninh

1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển nước nhà, nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quốc phòng an ninh, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh là một trọng điểm được pháp luật quy định. Hơn thế nữa, đây là chương trình bồi dưỡng để củng cố kiến thức của người dân, tránh bị lôi kéo bởi những tư duy đi ngược với chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Những đối tượng thuộc Danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được quy định tại Hướng dẫn số 90HD/HĐGDQPAN của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh ban hành vào ngày 31/05/2016.bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Khi tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, đối tượng tham gia phải làm bài thu hoạch liên hệ bản thân về an ninh quốc phòng. Mỗi đối tượng phải làm bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng với các tên gọi khác như  Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ hay Bài thu hoạch quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh địa phương. Bài thu hoạch chính là kết quả tổng kết của quá trình học tập, bồi dưỡng người học đã được trang bị những kiến thức, nhận thức gì cũng như là căn cứ để cấp thẩm quyền đánh giá.

2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình

bai-thu-hoach-lien-he-ban-than-ve-quoc-phong-an-ninh

Về bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình cũng là một trong các bài thu hoạch liên hệ bản thân về an ninh quốc phòng. Để có một bài thu hoạch an ninh quốc phòng tâm đắc nhất, đối tượng làm bài thu hoạch phải thể hiện được nội dung cũng như hình thức đáp ứng được yêu cầu, tiêu chí đánh giá của cấp cơ thẩm quyền.

Đối với Bài thu hoạch diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ, mỗi đối tượng tham gia Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh sẽ có những phần phải thể hiện khác nhau. Những nội dung chủ yếu trong bài Thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ cần phải thể hiện có thể kể đến:

– Mở bài: Giới thiệu về Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Tình hình trên thế giới, các nước cùng hệ thống chính trị, khác hệ thống chính trị, Bối cảnh quốc tế trong thời chiến, trước đây và bây giờ. Cũng như nêu đôi nét về tính cấp thiết của vấn đề/ đề tài này ở nước ta thời điểm hiện tại.

– Thân bài:

+ Nêu được khái niệm diễn biến hòa bình là gì, Các đặc trưng, đặc điểm của diễn biến hòa bình, Nội dung chính của diễn biến hòa bình, đặc biệt phải nêu được quy mô, hình thức.

+ Quá trình hình thành và phát triển của chiến lược diễn biến hòa bình.

+ Những thủ đoạn của các thế lực thù địch chủ yếu thực hiện “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” để chống đối Việt Nam.

+ Nêu những giải pháp để đẩy lùi chiến lược này.

– Kết bài: Liên hệ bản thân và đề xuất của mình (nếu có).

3. Bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng  4 năm 2018, Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2017 hay Bài quốc phòng an ninh bài thu hoạch đến nay cũng sẽ được đánh giá theo chí chung. Tiêu chí cụ thể sẽ do quy định từ cấp có thẩm quyền. Về bài thu hoạch quốc phòng an ninh đối tượng 4, những nội dung dưới đây đối tượng thực hiện phải đáp ứng được.

– Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh là gì? Phải nêu được chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược Quốc phòng An ninh ở thời điểm hiện tại và trong tương lai.

– Nội dung: Khi thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, nội dung bồi dưỡng sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng.

Mỗi đối tượng sẽ được tham gia bồi dưỡng theo một thời lượng khác nhau, với những các chuyên đề khác nhau. Viết thu hoạch là chuyên đề cuối cùng theo quy định của Bộ.

Về thể hiện nội dung, bạn phải nêu được tính cấp thiết của chuyên đề, nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế, các giải pháp.

– Kết bài: Liên hệ bản thân và có đề xuất giải pháp gì. Phần liên hệ bản thân, thể hiện nhận thức, quan điểm của mình chính là một yếu tố quan trọng có thể đáp ứng tiêu chí đánh giá của bài thu hoạch. Đây cũng là yếu tố quyết định kết quả của bài thu hoạch.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của chúng tôi để hướng dẫn cho bạn có thể hoàn thành bài thu hoạch liên hệ bản thân về quốc phòng an ninh một cách hoàn chỉnh và đạt kết quả cao nhất.

Xem Thêm  Tìm hiểu về bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Sơ lược về bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh2. Bài thu hoạch phòng chống diễn biến hòa bình3….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *