Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là một đại hội quan trọng đối với toàn Đảng toàn dân ta. Trong đại hội này Đảng cộng sản Việt Nam đã dành nhiều thời gian cũng như công sức để quán triệt và hình thành nội dung của nghị quyết đại hội Đảng. Nội dung của nghị quyết sau đó được phổ biến đến toàn thể lãnh đạo, đảng viên ở các cấp địa phương để tiếp thu học tập tinh hoa của nghị quyết. Yêu cầu được đặt ra sau khi tiếp thu nghị quyết đã được triển khai đó là viết Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách trình bày bài thu hoạch này như thế nào mới chính xác. Bài viết dưới đây sẽ có câu trả lời cho bạn.

1. Bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 là gì?

Bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 là bài thu hoạch dành cho mỗi cá nhân tổng kết lại những gì bản thân mỗi người đã học được từ nghị quyết của đại hội đảng đề ra. Bài thu hoạch này là yêu cầu bắc buộc. Do đó phải hoàn thành sau tham gia hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung nghị quyết trung ương 8 khóa 12 của Đảng.bài thu hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xii của đảng

2. Bài thu hoạch cần những nội dung nào?

Trước hết để biết được bài thu hoạch bạn đang viết là gì thì tên bài thu hoạch là thứ không thể thiếu sót được đầu tiên. Tên bài thu hoạch nên được viết in hoa, tô đậm như sau “BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII” và phải được cân chính giữa.

Tiếp theo, trong bài thu hoạch cần nêu rõ thông tin cá nhân, chức vụ, nghề nghiệp cụ thể, địa chỉ cơ quan đơn vị đang công tác. Những thông tin này bạn có thể tham khảo các mẫu được công bố trên internet để trình bày sao cho hợp lý, khoa học.

Trong một bài thu hoạch phần nội dung là phần quan trọng nhất. Do đó bạn cần dành nhiều thời gian cũng như công sức để đầu tư cho bài thu hoạch.  Sau thời gian học tập nghị quyết mỗi cá nhân sẽ tự rút ra bài thu hoạch riêng cho mình. Dù bạn là cán bộ công chức, viên chức hay cán bộ chủ chốt ở các cơ quan đơn vị hoặc công an bộ, bộ đội thì bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 đều có những nội dung chính sau:

+ Những vấn đề cơ bản, mới trong Nghị quyết đại biểu,toàn quốc lần thứ  XII của Đảng mà bản thân nhận thức sâu sắc

+ Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân sau khi học tập nội dung của nghị quyết đại hội Đảng lần thứ  12.bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng

Trong phần những vấn đề cơ bản thì có 4 phần trọng tâm bao gồm thực trạng, thành tựu, hạn chế nguyên nhân. Những phần này bạn  nên nêu một cách tóm tắt không cần nêu quá dài dòng kể lể. Vì đây là bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 cho nên bạn cần xoáy sâu vào phần liên hệ bản thân.  Phần này cần được viết dài trình bày những gì bạn đã học được từ nghị quyết đại hội 12 của Đảng.

Nắm bắt được nhu cầu hiện nay là còn nhiều người chưa biết cách hoàn thiện bài thu hoạch của mình. Để bài thu hoạch thêm chỉnh chu, trau chuốt hơn bạn cần chú ý trong phần liên hệ của Bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12 bạn cần đề ra những giải pháp để thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Bạn có thể dựa vào những nội dung sau để đưa ra câu trả lời trong bài thu hoạch của mình: “Cần quán triệt sâu sắc việc học tập triển khai nghị quyết đại hội 12 của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng toàn quân toàn dân.  

Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản tư tưởng chỉ đạo nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong nghị quyết của Đảng. Tùy theo chức trách, nhiệm vụ được giao để chỉ đạo xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị của bộ chính trị và hướng dẫn của trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng cho các tầng lớp nhân dân. Công tác cần được tuyên truyền sâu rộng thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng phong phú phù hợp với từng đối tượng đảm bảo đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đều được phổ biến về nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12”.

Với những thông tin mà bài viết này cung cấp hy vọng rằng bạn đã hiểu sơ qua về Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm cái mẫu bài viết có sẵn trên internet để có thể tham khảo một cách đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu hơn để mỗi Đảng viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên chức,.. không mất nhiều thời gian chuẩn bị bài thu hoạch sau khi tham gia buổi triển khai nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12.

Xem Thêm  Mẫu bài thu hoạch module 14 thcs mới nhất

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *