Hướng dẫn làm bài thu hoạch đi thực tế lớp trung cấp chính trị

Mẫu bài thu hoạch đi thực tế lớp trung cấp chính trị là tài liệu hữu ích cho các bạn hiện đang tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị. Khi có mẫu hướng dẫn làm các bạn có thể dựa vào đó để tham khảo về cấu trúc, cách trình bày để hoàn thành bài thu hoạch trung cấp lý luận một cách hoàn hảo nhất.

1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị

Bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị là mẫu bài thường được sử dụng để tham khảo cho các bạn sau khi tham gia khóa học trung cấp theo chương trình bồi dưỡng về lý luận chính trị. Sau khi kết thúc chuyến đi thực tế, những người học khóa học này sẽ được yêu cầu viết bài thu hoạch, nó được xem như là tổng hợp những kiến thức mà bạn thân nhận được sau chuyến đi thực tế đó. Từ đó, đưa ra những kinh nghiệm, nâng cao khả năng về kiến thức, rèn luyện và phát triển cho cá nhân vào thực tế đời sống.bài thu hoạch thực tế trung cấp chính trị

2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị

Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị sẽ dựa vào từng cá nhân lựa chọn vấn đề theo sự hướng dẫn của giáo viên/ người hướng dẫn yêu cầu, những nội dung cơ bản của các bài thu hoạch ở đề tài nào cũng sẽ bám sát vào 5 phần, cụ thể là:

  • Phần 1: Tìm hiểu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Phần 2: giới thiệu những vấn đề cơ bản liên quan đến Đảng Cộng Sản về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bên cạnh đó giới thiệu về những nghiệp vụ cơ bản trong công tác Đảng của cơ sở.
  • Phần 3: Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về hệ thống Chính Trị, Pháp luật và việc phải thủ tục quản lý hành chính của nhà nước đề ra.
  • Phần 4: Tìm hiểu nội dung đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
  • Phần 5: giới thiệu về các kỹ năng lãnh đạo, về quản lý và về nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và toàn thể nhân dân cấp cơ sở.

Đây là 5 phần không thể thiếu giúp bạn có được một bài thu hoạch nghiên cứu thực tế lớp trung cấp chính trị – hành chính đạt được chất lượng cao. Nếu bám sát vào nội dung trên đây thì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đề tài, cũng như có cái nhìn đúng về định hướng nội dung cho bài một cách nhanh chóng.

3. Mẫu bài thu hoạch đi thực tế lớp trung cấp chính trị

Thông qua các mẫu bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị năm 2018, dựa vào đó chúng ta kết hợp với nội dung của một bài thu hoạch để có thể có được những gợi ý về ý tưởng quan trọng giúp bạn hoàn thành được bài thu hoạch theo đúng như yêu cầu của người hướng dẫn đưa ra. Dưới đây, chúng tôi cũng có chia sẻ về bài thu hoạch cho các bạn tham khảo.

Bài thu hoạch lớp trung cấp chính trị năm 2019

Xem Thêm  Hướng dẫn làm bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12

bai-thu-hoach-di-thuc-te-lop-trung-cap-chinh-tri

Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận trong việc thực hiện quy chế dân chủ

A.Phần mở đầu

Nêu lý do chọn đề tài:

Trong thời đại đất nước đang phát triển mạnh mẽ về công nghiệp hóa và hiện đại hóa, bên cạnh đó nước ta còn đang tham gia vào việc hội nhập kinh tế với thế giới. Đảng và nhà nước ta đã đề ra mục tiêu cụ thể là “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn chủ văn minh”. Từ những mục tiêu này nhà nước đã đưa ra những kế hoạch và chiến lược trên các lĩnh vực về đời sống kinh tế chính trị, văn hóa và xã hội, về lĩnh vực Quốc phòng an ninh đối ngoại hiện nay. Thông qua những chiến lược này, nhân dân sẽ dựa vào Đảng và nhà nước để cùng góp sức vào công cuộc đổi mới đất nước.

Với những quy chế đưa ra hướng đến việc đảm bảo quyền làm chủ của mình tại nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác, đảm bảo về đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra với nhân dân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến em lựa chọn theo đề tài này để hoàn thành bài thu hoạch của bản thân.

  1. Phần nội dung
Xem Thêm  Mẫu bài thu hoạch lớp cảm tình đảng hay nhất

I.Cơ sở lý luận

Những quan điểm của chủ nghĩa Mác

Dân chủ chính là một hình thức thể hiện nền chính trị của xã hội. Hay chúng ta có thể hiểu dân chủ chính là nhà nước của chế độ dân chủ

a)Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh

bai-thu-hoach-di-thuc-te-lop-trung-cap-chinh-tri.

Quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh bản chất chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã được chủ Tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “nhà nước ta là nhà nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì nhân dân, bao nhiêu quyền hạn điều là của dân”. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân bầu cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã là do dân bầu chọn nên. Nói tóm lại, mọi quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”

  1. b) Quan điểm của về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

Nội dung và chế thực các quy chế dân chủ ở sở phải phù hợp với biện pháp và pháp luật, thể hiện tinh thần đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh. Bên cạnh đó  chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

II.Thực trạng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ cấp cơ sở

Xem Thêm  Xem ngay gợi ý bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

1.Tình hình

  1. Củng cố ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động

Bài viết trên đây là toàn bộ những chia sẻ về bài thu hoạch đi thực tế lớp trung cấp chính trị chi tiết nhất cho các bạn tham khảo. Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ góp phần hoàn thiện về chất lượng bài thu hoạch của bạn một cách tốt nhất.

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Tìm hiểu về bài thu hoạch thực tế lớp trung cấp chính trị2. Nội dung của bài thu hoạch thực tế lớp trung…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *