Hướng dẫn làm bài thu hoạch chuyên đề 2019

Bài thu hoạch chuyên đề là một trong các bài báo cáo cần thiết phải làm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết làm. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài thu hoạch chuyên đề 2019 – 2020.

1. Mẫu bài thu hoạch chuyên đề 2019

– Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………..

– Đảng viên: ………………………………………………………………………………………………..

– Tổ chuyên môn :………………………………………………………………………..….

– Đơn vị Công tác:………………………………………………………………………………………..

 

Bài thu hoạch học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức 2019

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

I.Nội dung

1.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân và phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

1.2. Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

1.3. Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

 1. Chủ trương và nhiệm vụ, giải pháp về ý thức tôn trọng, chăm lo và phát huy tính dân chủ của nhân dân.

2.1. Chủ trương của Đảng

 1. a) Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân
 2. b) Về phát huy dân chủ
 3. c) Chăm lo đời sống cho Nhân dân

2.2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp

 1. a) Đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội
 2. b) Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu
 3. c) Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị
 4. Liên hệ bản thân tại nơi địa phương, nơi sinh sống và làm việc
Xem Thêm  Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức

Bài thu hoạch chuyên đề 2019 xây dựng ý thức tôn trọng nhân dânbài thu hoạch chuyên đề 2019

 1. Nội dung

Với chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân năm 2019, nhằm bồi dưỡng cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 vào các năm tiếp theo.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới của dân tộc. Đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

 1. Nhiệm vụ và biện pháp thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

2.1.Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Đây là yếu tố quan trọng để có thể thực hiện việc tôn trọng, phát huy và chăm lo đời sống của nhân dân

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người

Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người

2.2. Thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

– Đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội

– Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, cần chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân.

– Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị

2. Mẫu bài thu hoạch chuyên đề 2020

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020

Xem Thêm  Hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

I.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnhbài thu hoạch chuyên đề 2020

1.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

1.1. Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam

1.2. Lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc

1.3. Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc

1.4. Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

1.5. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng

1.6. Phong Cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc

2.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

2.1. Xây dựng Đảng Cộng Sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị

2.2. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

2.3. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

2.4. Đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị

2.5. Phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

3.Bài học lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

 1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới
Xem Thêm  Tổng quan về Bài thu hoạch chính trị hè 2019

1.Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay

2.Vận dụng đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam góp phần vào công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

3.Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

4.Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trên đây là những hướng dẫn mẫu chi tiết và đầy đủ nhất cho từng bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2019 cho các bạn tham khảo để có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm bài thu hoạch của mình.

You might like

About the Author: Uyên Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *