Hướng dẫn viết Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở

Hoạt động cải cách hành chính từ trước đến nay luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tìm ra những giải pháp cải cách thích hợp góp phần phát triển bộ máy quản lý nhà nước, hiện nay nhiều lớp bồi dưỡng chính trị về chủ đề cải cách hành chính nhà nước được ra đời. Trong quá trình học, học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức chính trị phù hợp để hoàn thành một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở vào cuối khóa học. Để thuận tiện cho các bạn học viên trong quá trình học tập và làm bài, chúng tôi xin được đưa ra một số hướng dẫn về cách làm một bài Bài thu hoạch cải cách hành chính vừa đơn giản mà hiệu quả.

1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu Cải cách hành chính là gì? Cải cách hành chính được hiểu là những thay đổi có mục tích mang tính hệ thống và lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo cho nhà nước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình.cải cách hành chính ở cơ sở

Cải cách hành chính ở cơ sở – một trong những nội dung quan trọng của Khoa học hành chính là hoạt động cải cách hành chính nhà nước được tiến hành ở địa phương, cụ thể là ở các cấp xã, huyện, tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?

Hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở đóng một vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động quản lý của nhà nước có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Theo như sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước, thì mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở bao gồm:

– Xây dựng và ngày càng hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước ở Địa phương với phương châm hoạt động trong sạch, lành mạnh, và đạt hiệu quả cao.

– Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ, đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân ở Địa phương.

– Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, duy trì trật tự phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu của Đảng và nhà nước, phục vụ lợi ích của toàn dân.

3. Hướng dẫn viết bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở?

bai-thu-hoach-cai-cach-hanh-chinh-o-co-so

Cũng giống như bất kỳ khóa học nào, sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng chính trị về cải cách hành chính ở cơ sở thì mỗi học viên đều phải hoàn thành một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở, nhận thấy được những khó khăn của học viên trong việc làm bài thu hoạch, chúng tôi xin được có một số hướng dẫn sau:

Trước hết, ở trang đầu tiên, một điều không thể thiếu là cần phải có tên cơ quan chủ quản và tên cơ quan đào tạo học viên viết in hoa nằm ở bên trái góc trên của tờ giấy, ví dụ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG…

Tên và chủ đề của bài thu hoạch cùng với Họ tên của học viên, niên khóa, ví dụ:

BÀI THU HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ

Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN A

NIÊN KHÓA: 2018 – 2019

Tiến vào phần nội dung, một Bài thu hoạch cải cách hành chính cần phải đáp ứng cấu trúc gồm ba phần: (mở đầu, thân bài và kết bài)

– Ở phần mở đầu, các bạn cần nêu được khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở.

– Tiếp đến là phần thân bài, đây là phần thể hiện rõ nhất những kiến thức, hiểu biết mà bạn học được trong suốt một khóa học, chiếm điểm đánh giá cao nhất trong toàn bài. Ở phần này, bạn có thể phân tích ở hai khía cạnh lý luận và thực tiễn sau đó đưa ra kiến nghị và giải pháp phù hợp, cụ thể:

+ Về cơ sở lý luận: bạn cần phân tích một số nội dung như là khái niệm Cải cách hành chính là gì? Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính? Nội dung của chương trình Cải cách bao gồm những gì? (như là cải cách thể chế hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hoạt động Hiện đại hóa hành chính;…)

+ Về Thực trạng Cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở: ở mục này, bạn có thể lựa chọn một địa phương cụ thể để phân tích. Nội dung phân tích bao gồm: khái quát về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó; phân tích về ưu nhược điểm và nguyên nhân của những hạn chế về hành chính ở địa phương đó.

+ Về kiến nghị và giải pháp: bạn có thể căn cứ vào những hạn chế đã phân tích ở mục thực trạng để đưa ra những kiến nghị và giải pháp phù hợp, những kiến nghị này có thể là gửi cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn khác.

– Cuối cùng là phần kết bài: chỉ cần đơn giản chốt lại nội dung và mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở là xong.

Trên đây là một hướng dẫn của chúng tôi về chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở cũng như là cách làm một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở. Các bạn có thể tham khảo để hiểu biết hơn về vấn đề này.

Xem Thêm  Những mục quan trọng trong bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?3. Hướng dẫn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *