Hướng dẫn làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học

Sau mỗi khóa bồi dưỡng chính trị của cán bộ quản lý tiểu học thì bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học là yêu cầu bắt buộc. Để giúp các bạn có ý tưởng và xây dựng lên bài thu hoạch hoàn chỉnh. Dưới đây là bài mẫu để các bạn tham khảo.

1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học

Mỗi năm Sở giáo dục và đào tạo đều mở các lớp bồi dưỡng thường xuyên, dành cho các cán bộ đang làm công tác quản lý bậc tiểu học. Qua mỗi khóa đào tạo, cán bộ quản lý đều nắm bắt được những vấn đề mới của xã hội, những vấn đề về thực tế đang gặp khó khăn, nhằm phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy vai trò của một người quản lý, góp phần cho nền giáo dục ngày càng phát triển.bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học

2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học

Giả sử câu hỏi bài thu hoạch như sau: Liên hệ thực tế về vai trò lãnh đạo và quản lý của cá nhân bạn.

Gợi ý cách làm bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học như sau:

2.1. Phần thông tin chung

Các bạn điền đầy đủ thông tin theo mẫu

SỞ GD&ĐT……….                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD-ĐT…………                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG……………       

                                                                                                  ………ngày………tháng………năm……                       BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN   CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỂU HỌC

                                                                       NĂM HỌC 2018 – 2019

Họ và tên giáo viên:…………………..………

Sinh ngày:……………………………..………

Chức vụ:………………………………………

2.2. Phần nội dung gợi ý

Là một cán bộ quản lý tiểu học đã có nhiều năm kinh nghiệm tại huyện Sơn Động. Nhưng xã hội luôn luôn thay đổi theo từng ngày nên đòi hỏi yêu cầu về học tập ngày càng cao. Do vậy công tác quản lý cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tôi đã lãnh đạo để tạo nên sự đổi mới trong đơn vị của mình như sau:

  1. Về công tác xây dựng kế hoạch hoạt động

Việc xây dựng kế hoạch trong năm nay đã có nhiều thay đổi so với những năm trước. Công tác triển khai kế hoạch của năm học này được xây dựng theo các chỉ tiêu của mỗi giáo viên, mỗi tổ chuyên môn.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện của mình, trong đó kèm chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể.

Tổ chuyên môn sẽ căn cứ vào chỉ tiêu của mỗi giáo viên để xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ mình.

Ban giám hiệu nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch dựa trên dự thảo của hiệu trưởng nhà trường. Sau đó triển khai trước Hội đồng sư phạm nhà trường để cùng thống nhất thực hiện.

  1. Thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học

Làm nhận thức của mỗi cán bộ giáo viên đều thay đổi.

Tất cả các lớp thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên chú trọng từ khâu soạn bài đến khâu hướng dẫn học sinh tự học, tự sáng tạo.

Xây dựng chương trình dạy học phù hợp với từng đối tượng để giảm tình trạng quá tải hoặc quá nhẹ so với năng lực của từng học sinh.

Trang trí lớp thân thiện với môi trường.bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý TH

  1. Luôn đổi mới về kiểm tra và đánh giá học sinh

Đối với công tác kiểm tra, yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên đổi mới, đề bài và đáp án phải phù hợp với nội dung đã giảng dạy.

Dựa trên sự tiến bộ của học sinh để đánh giá chất lượng

  1. Luôn đổi mới trong công tác đánh giá và xếp loại giáo viên

Đánh giá và xếp loại giáo viên theo hai tiêu chí là đạo đức và chuyên môn.

Các căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên như số ngày công, việc thực hiện nội quy của nhà trường; việc thực hiện chủ trương và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy định của nơi cư trú; hoạt động trong công tác chuyên môn; kết quả trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.

Về hình thức đánh giá thì dựa vào từng tháng. Mỗi tháng sẽ họp để đánh giá một lần. Buổi họp của hội đồng sư phạm đánh giá giáo viên được niêm yết công khai.

Trong năm nhà trường thường tổ chức các hình thức như dự giờ thăm lớp đối với giáo viên hai lần. Do vậy cần dựa vào kết quả của những buổi đánh giá này để đánh giá và phân loại.

Khen thưởng và động viên kịp thời đối với những giáo viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

  1. Những giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên

Sinh hoạt chuyên môn một lần một tuần.

Thực hiện kiểm tra ngay từ đầu năm học

Phân loại giáo viên và mục tiêu cụ thể đối với chương trình bồi dưỡng giáo viên

Phân loại học sinh giỏi để có mục tiêu đào tạo

Mỗi giáo viên phải có chương trình hoạt động riêng dành cho các học sinh yếu, học sinh khuyết tật. Mục tiêu là để các em được hòa đồng cùng bạn bè.

Với gợi ý bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học mẫu trên đây. Hy vọng đã mang đến nhiều thông tin bổ ích, giúp các bạn áp dụng được vào bài thu hoạch thực tế của mình.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch bdtx modun 23

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học2. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *