Xem ngay gợi ý bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

Bạn đọc có thể xem ngay gợi ý bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3 dưới đây. Từ đó, giúp bạn hoàn thành tốt khoá học bồi dưỡng quốc phòng an ninh với một bài thu hoạch hiệu quả và chất lượng nhất. 

1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?

Đối tượng bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 3 được Hội đồng giáo dục an ninh quốc phòng trung ương ban hành. Trong đó bao gồm 6 đối tượng, được quy định rõ theo nhóm phân cấp a, b, c, d, đ, e. Bạn có thể tìm đọc bài viết có nội dung “Các đối tượng bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 3” để hiểu rõ từng nhóm thành viên chi tiết. 

2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

Với mục tiêu bồi dưỡng quan điểm của Đảng. Nhà nước có nhiều chiến lược Quốc phòng an ninh qua các thời kỳ, trong các hoạt động kinh tế, đối nội, đối ngoại luôn gắn liền với mục tiêu quốc phòng an ninh. Từ đó, các cấp lãnh đạo cần quán triệt tư tưởng và các nguyên tắc để quản lý và điều hành cho phù hợp nhất, giúp đất nước hội nhập kinh tế và phát triển theo đúng hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Cùng với đó là sách lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3. Gợi ý làm bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3

Để thực hiện bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2017 cần nắm rõ những kiến thức quốc phòng bao gồm: Nội dung bồi dưỡng thực hiện của Thông tư 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng. 

Trong thông tư yêu cầu các học viên tham gia lớp học được bồi dưỡng kiến thức, nghiên cứu theo một số chuyên đề:

  • Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng Sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới
  • Chính sách của nhà nước về dân tộc, tôn giáo
  • Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, Việt Nam trong tình hình mới
  • Chính sách của nhà nước về dân tộc, tôn giáo
  • Pháp luật về giáo dục QPAN

Theo đó, việc xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đường lối và quan điểm của Đảng, cùng nhiều chính sách pháp luật để bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

4. Đối với bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

4.1. Chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nói chung đối với cách mạng VN

Trên phương diện chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nói chung đối với cách mạng VN. Những mâu thuẫn ngày nay vẫn luôn nảy sinh và tồn tại dưới nhiều sắc thái mới, chính vì lẽ đó mà các cuộc đấu tranh của những giai cấp trên thế giới vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt qua nhiều hình thức biểu lộ. 

Theo xu thế toàn cầu hoá nói chung, đa phần các lĩnh vực đang được đẩy mạnh và hội nhập quốc tế, để đáp ứng cho cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Thế giới lại tiếp tục đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và các vấn đề về thiên tai, dịch bệnh, an ninh truyền thống và phi truyền thống. 

Cho đến hiện tại, các khu vực như Châu Á – Thái Bình Dương, Đông Bắc Á vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn do cạnh tranh lợi ích và chiến lược của nhiều nước. Đặc biệt trong đó là vấn đề Biển Đông, những ứng xử tranh chấp ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gia tăng và tạo nguy cơ mất ổn định, tạo thế căng thẳng trong mối quan hệ song phương.

Xét về bối cảnh chung của Quốc tế, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trước đây thường xuyên thay đổi các chiến lược cùng phương thức chống phá cách mạng của nước ta.

Cho đến hiện tại, nước mạnh của việc giữ nước và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc là điều vô cùng quan trọng, dưới sự lãnh đạo của Đảng – Nhà nước cùng các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Từ đó, tạo ra sức mạnh tổng thể để bảo vệ đất nước.

4.2. Những giải pháp góp phần làm thất bại chiến lược bạo loạn và lật đổ của các thế lực thù địch

  • Đẩy lùi quan liêu và tham nhũng, giải quyết những tiêu cực trong xã hội. Từ đó định hướng xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh vực
  • Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch bằng cách giáo dục rộng rãi trong toàn dân. Từ đó đấu tranh, phê phán những biểu hiện mất cảnh giác cách mạng trong toàn dân, trước những đối tượng có âm mưu và thủ đoạn nham hiểm có ý muốn chống phá nhà nước. Mỗi người phải có tri thức và bản lĩnh chính trị để xem xét và phát hiện báo cáo xử lý kịp thời
  • Xây dựng nền tảng từ ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn bộ nhân dân, củng cố quốc phòng toàn dân trên tinh thần toàn diện
  • Xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng toàn dân vững mạnh

dowload tại liệu tại đây  : bai-thu-hoach-boi-duong-kien-thuc-quoc-phong-an-ninh-doi-tuong-3 (1)

Xem Thêm  Hướng dẫn làm bài thu hoạch bảo tàng Hồ Chí Minh

Trên đây là những gợi ý về bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 3. Với những thông tin bổ ích, hy vọng rằng bạn đọc có thể củng cố được kiến thức và đạt kết quả cao cho việc học tập cũng như thực hiện bài thu hoạch của mình. 

Related Posts

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

tin tức tiểu sử Lý Lộ

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

Thông Tin tiểu truyện MC, Nhà Báo Lại Bắc Hải Đăng.

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

Thông Tin tiểu truyện MC Anh Tuấn

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

tin tức tiểu sử Mark Zuckerberg

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

Thông Tin tiểu truyện MC, Diễn Viên Trường Giang

Mục Lục Bài Viết1. An ninh quốc phòng đối tượng 3 là gì?2. Mục đích bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh3. Gợi ý làm bài…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *