Giới thiệu 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dưới đây là 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ và vai trò của dân quân tự vệ mà mỗi người dân nói chung và mỗi chiến sỹ dân quân tự vệ nói riêng cần phải biết.

1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ

Những đối tượng có đầy đủ các điều kiện sau đây có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ:nhiệm vụ của dân quân tụ vệ

– Công dân Việt Nam

– Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi/ nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi (chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt)

Thời gian thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ nói chung là 04 năm.

2. Vai trò của dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào toàn dân đánh giặc như Hồ Chí Minh đã nói “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ thù nào dù hung bạo đến đâu hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trong tình hình hiện nay, dân quân tự vệ đóng vai trò vô cùng quan trọng là công cụ chủ yếu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trực tiếp ở từng địa phương bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở các cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, dân quân tự vệ còn là lực lượng đông đảo tham gia xây dựng kinh tế, phát triển địa phương và cả nước. Là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Dân quân tự vệ luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch họa bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong thời chiến, dân quân tự vệ làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của địch, căng kéo, kìm chân, buộc địch phải sa lầy tại địa phương, tạo thế, tạo lực cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương chiến đấu, tham gia phục vụ chiến đấu giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân.

3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lí, điều hành của Chính phủ và của uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương. Nhiệm vụ của dân quân tự vệ là:6 nhiệm vụ của dân quân tụ vệ

  1. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và lực lượng khác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam;
  2. Phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước;
  3. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác;
  4. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, cơ sở;
  5. Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự và diễn tập;
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Những nhiệm vụ cơ bản trên được quy định trong Pháp lệnh Dân quân tự vệ. Đó là những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên trong mọi giai đoạn cách mạng, đối với mọi tổ chức dân quân tự vệ. Đồng thời cũng là là phương hướng, mục tiêu cơ bản chỉ đạo xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

4. Một số biện pháp xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay

  Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ

– Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn

– Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ.

Tóm lại, dân quân tự vệ là lực lượng chiến đấu tại chỗ ở các địa phương, nhiem vu cua dan quan tu ve là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân ở cơ sở, là thành phần không thể thiếu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xem Thêm  Tìm hiểu về các chức năng của văn phòng hiện nay

Related Posts

Những kiểu tóc sang trọng để đi đám cưới 2021 kiểu mới lạ xinh đẹp

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Tổng hợp kiểu tóc ngắn tuyệt đẹp nhất 2020 của ca sỹ Minh Hằng

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Những câu thả thính bá đạo và khó đỡ nhất của “hội chị em ế” trên Facebook

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Những mẫu hình xăm nhỏ trẻ trung ở cổ tay vai và gáy cho mình nữ đơn thuần thương

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Những kiểu tóc búi cô dâu sang trọng ngọt ngào và lãng mạn nhất cho ngày cưới

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Những kiểu tóc nam siêu ngầu của Seung Hun khiến cho phái nữ siêu lòng

Mục Lục Bài Viết1. Nghĩa vụ dân quân tự vệ2. Vai trò của dân quân tự vệ3. 6 nhiệm vụ của dân quân tự vệ4. Một số…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *