4 nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân là gì?

Sau khi tham gia lớp Đảng viên mới, người học sẽ phải hoàn thành mẫu bài thu hoạch về 4 nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân sau đó qua quá trình nhận xét, xét duyệt Đảng viên.

Dưới đây là nội dung cơ bản của những nhiệm vụ của người đảng viên liên hệ bản thân mà bạn có thể tham khảo.

1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên

Người đảng viên có nhiệm vụ:

“1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.Xây dưng đảng

  1. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
  2. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  3. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.”

2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân

Thông qua 4 nhiệm vụ của đảng viên, chúng ta có thể liên hệ thực tế nhiệm vụ của người đảng viên như sau:

2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, bản thân phải thực hiện tốt điều lệ đảng. Cụ thể:

Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí phân biệt giữa đảng viên và quần chúng.

Về nhận thức, kiến thức, năng lực phải đảm bảo toàn diện để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ủng hộ xu thế đổi mới, thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Về ý thức tổ chức kỷ luật, cần giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân

Về mối quan hệ với quần chúng, người đảng viên phải có quan hệ mật thiết với quần chúng.

Về sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, là yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.

2.2. Thứ hai, không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên cộng sản

Để xứng đáng với danh hiệu của đảng, ngoài sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng, người đảng viên còn cần phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện . Về mặt cá nhân, trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

– Có tinh thần yêu nước, tự lực tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí vươn lên để đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

– Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung của toàn xã hội

– Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, liêm chính, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng. Có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái chung.

– Lao động chăm chỉ, xem lao động là vinh quang với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, trình độ, sáng tạo, năng suất cao vì lợi ích của bản thân, gia đình, tập thể và toàn xã hội.

– Không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực để đóng góp vào công cuộc xây dựng Tổ quốc.

– Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số 1 đối với Đảng cộng sản Việt Nam.

Trên đây là liên hệ bản thân về nhiệm vụ của đảng viên mà mỗi đảng viên cần phải có khi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về nhiệm vụ của bản thân cũng như đúc rút ra nhiệm vụ của mình khi là một đảng viên chân chính.

Xem Thêm  Có các phòng ban trong công ty nào? Nhiệm vụ của mỗi phòng ban?

Related Posts

Những kiểu tóc sang trọng để đi đám cưới 2021 kiểu mới lạ xinh đẹp

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Tổng hợp kiểu tóc ngắn tuyệt đẹp nhất 2020 của ca sỹ Minh Hằng

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Những câu thả thính bá đạo và khó đỡ nhất của “hội chị em ế” trên Facebook

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Những mẫu hình xăm nhỏ trẻ trung ở cổ tay vai và gáy cho mình nữ đơn thuần thương

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Những kiểu tóc búi cô dâu sang trọng ngọt ngào và lãng mạn nhất cho ngày cưới

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Những kiểu tóc nam siêu ngầu của Seung Hun khiến cho phái nữ siêu lòng

Mục Lục Bài Viết1. Phân tích 4 nhiệm vụ của người đảng viên2. Nhiệm vụ của đảng viên liên hệ bản thân2.1. Thứ nhất, không ngừng phấn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *