yếu tố truyền miệng trong marketing, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] Hiệu ứng lan truyền: Làm thế nào để sản phẩm của bạn được xã hội chú ý?

[Sách hay] Hiệu ứng lan truyền: Làm thế nào để sản phẩm của bạn được xã hội chú ý?

Nội dung nổi bật:- Trung bình mỗi ngày người Mỹ tham gia vào 16 cuộc hội thoại trong đó họ sẽ nói một điều gì đó về một thương hiệu, sản phẩm, tổ chức, hay dịch vụ.- 'Hiệu ứng lan truyền' là hình thức quảng cáo chân thật và đáng tin cậy.- Hãy tìm

yếu tố truyền miệng trong marketing, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về yếu tố truyền miệng trong marketing, Trang 1