Tương lai nghề nhân sự, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Tương lai nghề nhân sự

Tương lai nghề nhân sự

Đúng như tựa đề cuốn sách, các tác giả đã đưa ra những khía cạnh mà một chuyên gia nhân sự cần hướng tới trong tương lai: thấu hiểu và quản lý con người; đầu tư vào thế hệ chuyên gia nhân sự kế tiếp; học hỏi để thấu hiểu và đóng vai trò mới; nhận

Tương lai nghề nhân sự, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Tương lai nghề nhân sự, Trang 1