Từ tốt đến vĩ đại, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] Từ tốt đến vĩ đại

[Sách hay] Từ tốt đến vĩ đại

Nội dung nổi bật:- Cuốn Từ tốt đến vĩ đại là công trình nghiên cứu, chọn lựa từ 11 công ty xuất sắc trong hàng ngàn công ty tại Hoa Kỳ của Collins và các cộng sự.- Đây là cuốn sách khá phù hợp cho các nhà quản trị. Bên cạnh đó, những cá nhân sáng

Từ tốt đến vĩ đại, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Từ tốt đến vĩ đại, Trang 1