tự học, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Tôi tự học

Tôi tự học

'Mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục: một thứ do người khác truyền cho; một thứ, quan trọng hơn nhiều, do mình tự tạo lấy'. Thật vậy, để có một nền tảng văn hóa sâu rộng thì sự tự học là một trong những công cụ chính yếu. Tìm hiểu những chia sẻ

tự học, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về tự học, Trang 1