truyện ngắn ánh sáng thành phố, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Ánh sáng thành phố

Ánh sáng thành phố

Đây là quyển thứ năm trong một loạt truyện trinh thám về tâm lý tội phạm của nhà văn Lôi Mễ (Độc giả thứ 7, Chân dung tâm lý tội phạm – Đề thi đẫm máu, Trường giáo hóa tâm lý tội phạm, Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm) và được đánh giá là cuốn

truyện ngắn ánh sáng thành phố, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về truyện ngắn ánh sáng thành phố, Trang 1