tiểu thuyết hậu hiện đại, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Cô gái không là gì

Nổi bật Cô gái không là gì

Nếu như 'Tôi và Đàn Bà' và 'Con gái vốn... phức tạp' viết về những người phụ nữ đã trưởng thành thì 'Cô gái Không Là Gì' là quyển tiểu thuyết dành cho các cô bé tuổi teen và cha mẹ của các cô bé ấy. *** Nhân vật chính là Marysia, cô bé mười lăm

tiểu thuyết hậu hiện đại, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về tiểu thuyết hậu hiện đại, Trang 1