The Hard Thing About Hard Things, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] The Hard Thing About Hard Things: Kinh doanh không thể có giải pháp dễ dàng

[Sách hay] The Hard Thing About Hard Things: Kinh doanh không thể có giải pháp dễ dàng

Nội dung nổi bật:- Kinh doanh chưa bao giờ là một vấn đề dễ dàng, khi mà mỗi thành công điều phải trải qua vô số những thất bại.- Ben Horowitz viết cuốn sách này dành cho các giám đốc, CEO, nhà lãnh đạo hiện đại đầy tham vọng, giúp họ trả lời câu

The Hard Thing About Hard Things, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về The Hard Thing About Hard Things, Trang 1