Tháng năm không ở lại, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Tháng năm không ở lại

Tháng năm không ở lại

'Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn giằng xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du...' Mỗi con người chúng ta đều đang đi trên một dòng sông thời gian, và ai cũng có những dấu mốc

Tháng năm không ở lại, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Tháng năm không ở lại, Trang 1