Sống chết cùng nhau, tag của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Sống chết cùng nhau, Trang 1


.
Sống chết cùng nhau

Sống chết cùng nhau

'Gặp anh, là số mệnh cô đã định đoạt...Lệ như máu, tâm hồn loạn, tính mạng... tàn!' *** Kể từ giây phút người con trai tên 'Đông Phương Khuynh Quốc' ấy bước vào cuộc đời cô là cô biết bản thân mình sẽ không thể thoát khỏi định mệnh. Cuộc sống của