quy luật, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] Người dám cho đi: Làm giàu không phải là mục tiêu của thành công!

[Sách hay] Người dám cho đi: Làm giàu không phải là mục tiêu của thành công!

Người dám cho đi là một câu chuyện của người thanh niên đầy tham vọng tên Joe. Anh là một người dám dấn thân, nhưng đôi khi Joe vẫn cảm thấy càng làm việc gấp rút và cật lực, anh càng khó đạt được những mục tiêu hơn. Để cứu lấy doanh số quý thứ 3

quy luật, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về quy luật, Trang 1