phụ nữ trở thành lãnh đạo, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] Through the Labyrinth: Chân lý để phụ nữ trở thành lãnh đạo

[Sách hay] Through the Labyrinth: Chân lý để phụ nữ trở thành lãnh đạo

Nội dung nổi bật:- Một câu hỏi thường được quan tâm hơn cả khi nói về bình đẳng nam nữ là tại sao chỉ có một tỷ lệ phần trăm cực kỳ ít phụ nữ làm lãnh đạo?- Theo tác giả của cuốn Through the Labyrinth thì những rào cản với phụ nữ không đơn giản chỉ

phụ nữ trở thành lãnh đạo, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về phụ nữ trở thành lãnh đạo, Trang 1