nóng lên toàn cầu, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] Thay đổi tất cả: Chủ nghĩa tư bản và Khí hậu

[Sách hay] Thay đổi tất cả: Chủ nghĩa tư bản và Khí hậu

Nội dung nổi bật:- Biến đổi khí hậu đang diễn ra và tác động đến cuộc sống con người ngày một trở nên rõ ràng với cường độ lớn hơn.- Chính trị, kinh doanh và biến đổi khí hậu trở thành một vòng luẩn quẩn trong bối cảnh chưa có sự đồng thuận quốc tế

nóng lên toàn cầu, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về nóng lên toàn cầu, Trang 1