nghệ thuật truyền thông xã hội, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] The Art of Social Media: Nghệ thuật truyền thông xã hội

[Sách hay] The Art of Social Media: Nghệ thuật truyền thông xã hội

Nội dung nổi bật:- 'The Art of Social Media' đã trình bày hơn 100 'thủ thuật' sử dụng mạng xã hội để đạt hiệu quả 'marketing' cao nhất.- Bao gồm tất cả các bước của quá trình xây dựng một nền tảng vững chắc cho hoạt động Truyền thông Xã hội và đạt

nghệ thuật truyền thông xã hội, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về nghệ thuật truyền thông xã hội, Trang 1