Mười lẻ một đêm, tag của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Mười lẻ một đêm, Trang 1


.
Mười lẻ một đêm

Nổi bật Mười lẻ một đêm

'Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm'.***Đó là hai người nửa bạn nửa tình nhân mới gặp lại nhau sau hơn mười năm xa cách, và họ muốn trao thân cho nhau, lần đầu tiên. Họ mượn căn hộ của