Mười lẻ một đêm, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Mười lẻ một đêm

Nổi bật Mười lẻ một đêm

'Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm'.***Đó là hai người nửa bạn nửa tình nhân mới gặp lại nhau sau hơn mười năm xa cách, và họ muốn trao thân cho nhau, lần đầu tiên. Họ mượn căn hộ của

Mười lẻ một đêm, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Mười lẻ một đêm, Trang 1