Mozart, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Những kẻ xuất chúng

Những kẻ xuất chúng

Khi nghe đến từ 'thiên tài', không ít chúng ta trong đó có cả bản thân mình đã thấy kính sợ như một phản ứng tiềm thức, mặc định họ chính là những người bẩm sinh với IQ cực cao và là 'những kẻ xuất chúng', nhưng đến với cuốn sách 'Những kẻ xuất

Mozart, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Mozart, Trang 1