Khởi nghiệp tinh gọn, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

[Sách hay] The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn

[Sách hay] The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn

Giới thiệu nội dung:'Khởi nghiệp tinh gọn' (The Lean Startup) của Eric Ries cung cấp những phương pháp để khởi nghiệp một cách hiệu quả nhất trong mọi môi trường kinh doanh. Bằng cách tiếp cận khoa học, cuốn sách này gần như là một giáo trình khởi

Khởi nghiệp tinh gọn, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Khởi nghiệp tinh gọn, Trang 1