Dan Schawbel, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Thương hiệu cá nhân tôi 2.0 – Dan Schawbel

Thương hiệu cá nhân tôi 2.0 – Dan Schawbel

Cách tạo dựng thương hiệu bản thân thông qua các kênh online cũng là thông điệp mà tác giả của cuốn sách muốn truyền tải tới bạn đọc. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: phần một 'xây dựng thương hiệu cá nhân lên ngôi', phần hai 'bốn bước điều khiển sự

Dan Schawbel, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Dan Schawbel, Trang 1