dám nghĩ lớn, tag của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về dám nghĩ lớn, Trang 1


.
[Sách hay] Dám nghĩ lớn

[Sách hay] Dám nghĩ lớn

Nội dung nổi bật:- Nghĩ lớn không chỉ mang lại hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu trong nghề nghiệp, bảo đảm tài chính hay tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp mà còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.- Đó chính là động lực để vượt lên số phận. Làm được