DAEWOO, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm

Biết đến tập đoàn công nghiệp DAEWOO đã lâu nhưng đến hôm nay mình mới đọc cuốn sách do Chủ tịch tập đoàn KIM WOO CHUNG viết , một may mắn tính cờ khi mượn được cuốn sách tại công ty mình thực tập.'IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE' (Thế

DAEWOO, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về DAEWOO, Trang 1