cưới ma, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Cưới ma

Nổi bật Cưới ma

Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,Thì

cưới ma, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về cưới ma, Trang 1