chớp nhoáng, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Thành công không chớp nhoáng

Thành công không chớp nhoáng

Trong cuốn sách 'Những kẻ xuất chúng', tác giả Malcom Gladwell đã đưa ra quy tắc 10.000 giờ với nội dung rằng: những người ngự trên đỉnh cao không chỉ làm việc chăm chỉ mà chăm chỉ hơn rất nhiều so với người bình thường. 10.000 giờ luyện tập chính

chớp nhoáng, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về chớp nhoáng, Trang 1