biến đổi khí hậu, tag của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về biến đổi khí hậu, Trang 1


.
[Sách hay] Thay đổi tất cả: Chủ nghĩa tư bản và Khí hậu

[Sách hay] Thay đổi tất cả: Chủ nghĩa tư bản và Khí hậu

Nội dung nổi bật:- Biến đổi khí hậu đang diễn ra và tác động đến cuộc sống con người ngày một trở nên rõ ràng với cường độ lớn hơn.- Chính trị, kinh doanh và biến đổi khí hậu trở thành một vòng luẩn quẩn trong bối cảnh chưa có sự đồng thuận quốc tế