ba ơi mình đi đâu, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Ba ơi, mình đi đâu?

Ba ơi, mình đi đâu?

Tự truyện của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jean – Louis Fournier mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của những nỗi đau, của tật nguyền, của những day dứt, thất vọng,... Nhưng đằng sau sự đau đớn, tuyệt vọng ấy là một lòng yêu thương

ba ơi mình đi đâu, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về ba ơi mình đi đâu, Trang 1