Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, tags của Trí Tuệ Việt Nam

, Trang 1

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ -Ai đã đi qua một lần sẽ chẳng bao giờ quên được. 'Ký ức giống như một chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót, nếu bạn quên lên dây nó sẽ ngưng hoạt động, nhưng một khi đã khởi động nó sẽ mạnh mẽ quay vòng.' Ai cũng có một

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, tags của Trí Tuệ Việt Nam, nội dung mới nhất về Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, Trang 1