[Sách hay] The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn Tại Sách kinh tế marketing của trang Trí Tuệ Việt Nam, 23/04/2019 03:50:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan khởi nghiệp, Khởi nghiệp tinh gọn, kinh doanh, nổi tiếng, sách hay, sáng tạo, The Lean Startup, thông tin

Tin nổi bật Sách kinh tế marketing

Sức mạnh của sự tập trung
Sức mạnh của sự tập trung
[Sách hay] Mặt dày, tâm đen – Cuốn binh thư Tôn Tử trong thời bình
[Sách hay] Mặt dày, tâm đen – Cuốn binh thư Tôn Tử trong thời bình
[Sách hay] Binh pháp Tôn Tử - Cuốn binh thư chưa bao giờ lỗi thời
[Sách hay] Binh pháp Tôn Tử - Cuốn binh thư chưa bao giờ lỗi thời
Cưới ma
Cưới ma
Mười lẻ một đêm
Mười lẻ một đêm
33 ngày thất tình
33 ngày thất tình
[Sách hay] The Lean Startup: Khởi nghiệp tinh gọn, 32, Trí Tuệ Việt Nam, Uyên Vũ, Chuyên trang Trí Tuệ Việt Nam, 27/07/2015 09:22:40